ข้อควรรู้ก่อนติดโซลาร์ลดค่าไฟให้โรงงาน ต้องเตรียมตัวยังไง?
รอบรู้เรื่องบ้าน

ข้อควรรู้ก่อนติดโซลาร์ลดค่าไฟให้โรงงาน ต้องเตรียมตัวยังไง?

5.1K

14 พฤษภาคม 2567

ข้อควรรู้ก่อนติดโซลาร์เซลล์  เพื่อลดค่าไฟให้ธุรกิจ 
ก่อนติดโซลาร์โรงงาน ต้องเตรียมตัวยังไง?

        ปัจจุบันการติด โซลาร์โรงงาน (Solar Rooftop) เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั้งในภาคครัวเรือน และภาคธุรกิจ  โดยเฉพาะภาคธุรกิจการติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) ในโรงงาน  สามารถช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจได้ในส่วนของค่าไฟ  ส่งผลให้ผู้ประกอบการได้รับกำไรเพิ่มมากขึ้น  จึงเป็นที่มาของความนิยมดังกล่าว  นอกจากนี้ยังส่งผลต่อความคุ้มค่าในระยะยาวเพราะปัจจุบันการติดโซลาร์โรงงานในภาคธุรกิจสามารถคืนทุนได้ภายใน 5-6 ปี เท่านั้น  แต่การใช้งานหรือรับประกันประสิทธิภาพการผลิตไฟยาวนานถึง 25 ปี  ซึ่งหลังจากเลยจุดคุ้มทุน  นับว่าเป็นกำไรที่เจ้าของธุรกิจจะได้รับไปเต็มๆ 

ภาพโซลาร์โรงงาน

        SCG Solar Roof Solutions ในฐานะผู้ให้บริการด้านการติดตั้งระบบ Solar Rooftop (โซลาร์ รูฟท็อป) ทั้งภาคครัวเรือน และภาคธุรกิจ ขอแนะนำข้อควรรู้สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่มีความสนใจติดตั้งโซลาร์โรงงาน ช่วยลดค่าไฟให้ธุรกิจ ต้องเตรียมตัวยังไง?  เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจได้อย่างตรงจุด

3 ปัจจัยหลัก ก่อนติดโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) ในโรงงาน เพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างคุ้มค่าที่สุด 

การเตรียมตัวก่อนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเพื่อธุรกิจ  ควรดูอะไรบ้าง 

1. ทิศทางของอาคารที่ต้องการจะติดตั้งระบบหลังคาโซลาร์รูฟ (Solar Roof)
        ทิศทางของอาคารที่เหมาะแก่การวางโครงสร้างงานหลังคาโซลาร์ รูฟท็อป มากที่สุด คือทิศใต้  เนื่องจากพระอาทิตย์วิ่งอ้อมใต้  ทำให้อาการที่ตั้งอยู่ในทิศทางนี้ ได้รับแสงอาทิตย์ได้ดีที่สุด ในขณะที่ทิศตะวันตก เป็นทิศที่รับแสงได้ดีรองลงมา และ ทิศเหนือ เป็นทิศที่ควรหลีกเลี่ยงในการติดตั้งงานหลังคา Solar มากที่สุด

        อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ คือ เงาบังที่พาดผ่านหลังคา เช่น เงาจากต้นไม้ใหญ่ หรือ ตึกสูง  เงาเหล่านี้จะส่งผลต่อความเข้มแสงที่แผง solar ได้รับ และเป็นผลให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นการเลือกบริเวณที่จะติดตั้งงานหลังคา Solar Rooftop ที่ดีที่สุด คือ ทิศใต้ และไม่มีเงาบัง

2. ประเภทหลังคาและโครงสร้างหลังคา
        ควรให้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานหลังคาเป็นผู้ตรวจสอบและวิเคราะห์ว่าประเภทหลังคาและโครงหลังคา หรือ ดาดฟ้าของบริเวณที่ต้องการติดตั้งระบบงานหลังคาโซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) มีความแข็งแรงเพียงพอหรือ ไม่ ซึ่งต้องวิเคราะห์จากแบบหลังคาเดิมของอาคารที่มีอยู่ และ การตรวจสอบสภาพหน้างานจริง ทั้งประเภทของหลังคา ระยะช่วงห่างของเสา ระยะแปและขนาดของแป เพื่อนำมาคำนวณความแข็งแรงของโครงสร้าง ซึ่งโดยปกติแล้ว แผงโซลาร์ และชุดอุปกรณ์ยึด จะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 20 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 

ภาพ : หลังคาที่ไม่สามารถรับน้ำหนักของโซลาร์ รูฟได้  ต้องทำการซ่อมแซมแก้ไขก่อนได้ได้ตามมาตรฐาน 

ภาพ : แก้ไขผืนหลังคาที่มีปัญหาก่อนการติดตั้งโซลาร์ รูฟ  ด้วยการติดตั้งแผ่นเมทัลชีท Top Up Roof  ก่อนการติดตั้ง  เพื่อให้หลังคาสามารถรับน้ำหนักโซลาร์ รูฟ ได้ 

3. รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า หรือ พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า
        แต่ละธุรกิจมักมีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าที่แตกต่างกันตามประเภทกิจการต่างๆ โดยประเภทของอุปกรณ์การใช้ไฟฟ้า (กินไฟมากน้อยไม่เท่ากัน) และ ช่วงเวลาที่ใช้ไฟฟ้าในแต่ละวัน โดยข้อมูลเบื้องต้นที่ควรนำมาใช้พิจารณาก่อนการติดตั้งโซลาร์รูฟ บนหลังคา ได้แก่

        - ค่าไฟย้อนหลัง 12 เดือน เพื่อดู Trend การใช้ไฟในแต่ละช่วงของปี หากดูจำนวนเดือนที่น้อยเกินไป เดือนนั้นๆ อาจไม่สะท้อนการใช้ไฟฟ้าจริงของกิจการนั้นๆ และในบางกิจการอาจะมีการใช้ไฟ ในช่วงแต่ละ ฤดูไม่เท่ากัน เช่น โรงเรียน มีการใช้ไฟน้อยในช่วงโรงเรียนปิดเทอม 

        - Load Profile หรือ ข้อมูลการไฟฟ้าตามช่วงเวลาทั้งรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนและรายปี โดยปกติระบบ Solar จะผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 4 ชั่วโมง โดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันนั้นๆ โดยมีลักษณะการผลิตไฟในรูปแบบระฆังคว่ำ ดังนั้น Load Profile จึงสำคัญมากในการคำนวณระบบที่จะติดตั้งไม่ให้เกิน Load Profile และโดยส่วนใหญ่จะคำนวณให้การใช้งานระบบอยู่ที่ 80%  นอกเหนือจากการนำ Load Profile มาคำนวณกำลังการผลิตของ Solar ที่ควรจะติดตั้งแล้ว ยังนำข้อมูลมาปรับพฤติกรรมการใช้ไฟเบื้องต้นก่อนการคำนวณกำลังไฟที่ควรติดตั้ง เช่น การแบ่งการเปิดเครื่องปรับอากาศ โดยเว้นอย่างน้อย 15 นาที เพื่อลด Peak Load หรือ การใช้ Energy Solutions มาช่วยลดค่าไฟเบื้องต้น เช่น การติดฟิล์มกระจก เพื่อลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร หรือการเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED เพื่อประหยัดไฟมากขึ้น

        การลงทุนติดตั้งระบบ โซลาร์โรงงาน เพื่อธุรกิจ เป็นการลงทุนที่มูลค่าสูง จึงควรให้ความสำคัญกับการปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น  ซึ่งในทุกๆ ธุรกิจ  โรงงาน  โชว์รูม  หรือแม้แต่ร้านอาหาร  โฮมออฟฟิศ ก็สามารถติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อปบนหลังคาได้เช่นกัน  เพื่อช่วยลดค่าไฟได้เช่นเดียวกัน  ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินธุรกิจลดต้นทุนได้อย่างยั่งยืน

ตัวอย่างธุรกิจที่ติดตั้งระบบหลังคา โซลาร์รูฟท็อปโรงงาน กับ SCG Solar Roof Solutions 

        สำหรับเจ้าของธุรกิจท่านไหนสนใจติดตั้งระบบหลังคาโซลาร์ เอสซีจี (SCG Solar Roof Solutions) สามารถติดต่อได้ที่ SCG Experience , SCG Home Solution , SCG Roofing Center และ SCG Home บุญถาวร  ทั่วประเทศ หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCG HOME Contact Center 02-586-2222

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล

วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล หน้ากว้าง 15 ซม. ขนาด 15x300x1.2 ซม. ปีกสูง 5 ซม. สีซีเมนต์

ดูรายละเอียด

วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล

วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล หน้ากว้าง 30 ซม. ขนาด 30x300x1.2 ซม. ปีกสูง 5 ซม. สีซีเมนต์

ดูรายละเอียด

สินค้าที่คุณอาจสนใจ

วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล

วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล หน้ากว้าง 15 ซม. ขนาด 15x300x1.2 ซม. ปีกสูง 5 ซม. สีซีเมนต์

ดูรายละเอียด

วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล

วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล หน้ากว้าง 30 ซม. ขนาด 30x300x1.2 ซม. ปีกสูง 5 ซม. สีซีเมนต์

ดูรายละเอียด

บทความที่เกี่ยวข้อง

รีวิวจากคนรักบ้าน

รีวิวจากคนรักบ้าน

สไตล์บ้าน

สไตล์บ้าน

รอบรู้เรื่องบ้าน

รอบรู้เรื่องบ้าน

รีวิวจากคนรักบ้าน

รีวิวจากคนรักบ้าน