ความแตกต่างของบ้านทั่วไป VS บ้านที่ติดตั้ง Active AIRflow™ System
รอบรู้เรื่องบ้าน

ความแตกต่างของบ้านทั่วไป VS บ้านที่ติดตั้ง Active AIRflow™ System

3.4K

20 พฤษภาคม 2567

ความแตกต่างของบ้านทั่วไป VS บ้านที่ติดตั้ง Active AIRflow™ System 

"จะดีแค่ไหนหากเรากลับมาถึงบ้านแล้ว บ้านไม่ร้อนอบอ้าว ซึ่งนอกจากการวางผังบ้านให้เหมาะกับทิศทางแดด การเลือกใช้วัสดุที่สะสมความร้อนน้อย และการติดตั้งฉนวนเพื่อลดความร้อนที่จะผ่านเข้ามาภายในบ้านแล้ว ยังมีเรื่องการระบายอากาศที่ดีแม้ในขณะที่เราไม่อยู่บ้าน โดยยังคงความปลอดภัย และไม่ต้องกลัวฝนหรือสิ่งรบกวนต่างๆ"

       บ้านในเมือง เป็นบ้านที่มีทำเลที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าคอนกรีต แวดล้อมไปด้วยผู้คนมากหน้าหลายตา รวมถึงวิถีชีวิตคนเมืองส่วนใหญ่ทำงานนอกบ้านเป็นหลัก สิ่งต่างๆ เหล่านี้จึงทำให้เรามักจะปิดประตูหน้าต่างเอาไว้ เพราะเน้นเรื่องความปลอดภัยและป้องกันสิ่งรบกวนจากสภาพแวดล้อมต่างๆ แต่การปิดบ้านจะทำให้เกิดการสะสมความร้อนเพราะอากาศไม่ได้ระบายออกนอกตัวบ้าน โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณชั้นสองที่อยู่ใต้โถงหลังคา หรือห้องที่มีช่องเปิดอยู่ด้านทิศตะวันตกหรือทิศใต้จะร้อนมากเป็นพิเศษ เมื่อตกเย็นเรากลับมาถึงจะรู้สึกว่าอากาศภายในบ้านร้อนอบอ้าว อีกทั้งเครื่องปรับอากาศยังต้องทำงานหนักเพื่อให้ห้องนั้นเย็นเร็วได้ทันใจ

       จะดีแค่ไหนหากเรากลับมาถึงบ้านแล้ว บ้านไม่ร้อนอบอ้าว เพราะมีการระบายอากาศที่ดีแม้ในขณะที่เราไม่อยู่บ้าน โดยยังคงความปลอดภัย และไม่ต้องกลัวฝนหรือสิ่งรบกวนต่างๆ ซึ่งนอกจากการวางผังบ้านให้เหมาะกับทิศทางแดด การเลือกใช้วัสดุที่สะสมความร้อนน้อย และการติดตั้งฉนวนเพื่อลดความร้อนที่จะผ่านเข้ามาภายในบ้านแล้ว การติดตั้ง Active AIRflow™ System ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยเรื่องการระบายอากาศ ให้ภายในบ้านมีคุณภาพอากาศที่ดีได้ทั้งวันโดยไม่ต้องเปิดประตูหน้าต่าง

ภาพ: บ้านทั่วไปที่ความร้อนจะสะสมอยู่ภายในบ้าน ทำให้เรารู้สึกอบอ้าวเวลาอยู่บ้าน

บ้านปกติทั่วไป เมื่อแสงแดดส่องผ่านเข้ามาจะถูกสะสมอยู่ภายในบ้าน ซึ่งจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับวัสดุผนัง ช่องเปิด และวัสดุมุงหลังคาที่เลือกใช้ หากเป็นวัสดุที่นำความร้อนต่ำหรือยอมให้ความร้อนผ่านเข้ามาได้น้อย ก็จะร้อนช้ากว่า แต่ความร้อนที่ผ่านเข้ามาจะถูกสะสมอยู่ภายในบ้านจนถึงตอนเย็นหรือตอนกลางคืน หากมีการติดตั้งฉนวนเพิ่มเติมก็จะช่วยให้ความร้อนส่งผ่านเข้ามาช้าและน้อยกว่าบ้านที่ไม่มีฉนวน แต่ความร้อนที่ผ่านเข้ามาได้ก็จะยังคงถูกสะสมอยู่ ไม่ได้ถูกระบายออกไป ทำให้เรายังคงรู้สึกอบอ้าวเวลาอยู่บ้าน เช่นเดียวกับกรณีรถยนต์จอดกลางแดด ที่แม้ว่าจะปิดหน้าต่างรถไว้ แต่ความร้อนก็สามารถผ่านกระจกเข้ามาสะสมอยู่ภายในรถได้นั่นเอง

ภาพ: บ้านที่มีการติดตั้งวัสดุกันความร้อนที่ผนังและฝ้าเพดาน ซึ่งความร้อนก็สามารถผ่านเข้ามาได้บ้าง

ส่วนบ้านที่มีการติดตั้ง Active AIRflow™ System จะช่วยให้บ้านมีการระบายอากาศที่ดีได้โดยไม่ต้องเปิดประตูหน้าต่าง ขณะเปิดเครื่องปรับอากาศก็จะไม่รู้สึกอึดอัด เกิดภาวะน่าสบาย เนื่องจากมีอากาศใหม่หมุนเวียนเข้ามาอยู่เสมอ ระบบ Active AIRflow™ System จะทำงานแบบอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิถึงจุดที่กำหนดไว้ ส่วนช่วงเย็นระบบจะยังคงทำงานต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการระบายอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ และจะหยุดทำงานในเวลากลางคืนหรือเมื่ออุณหภูมิในบ้านลดลงจนถึงระดับที่กำหนด ซึ่งหากระบบนี้มีการติดตั้งร่วมกับวัสดุกันความร้อนที่ผนังและฝ้าเพดานด้วย ก็จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งกันและกัน ให้ภายในบ้านมีคุณภาพอากาศที่ดยิ่งขึ้น

ภาพ: บ้านที่มีการติดตั้งระบบ Active AIRflow™ System

ภาพ: บ้านที่ติดตั้งระบบ Active AIRflow™ System ร่วมกับการติดตั้งวัสดุกันความร้อนที่ผนังและฝ้าเพดาน ซึ่งจะช่วยเสริมการทำงานซึ่งกันและกัน

       นอกเหนือจากการติดตั้ง Active AIRflow™ System ควบคู่กับการติดตั้งวัสดุกันความร้อนที่ผนังและฝ้าเพดานแล้ว ยังสามารถติดตั้งระแนงแผงบังแดดในทิศที่เหมาะสม ติดตั้งฝ้าชายคาแบบมีรูระบายอากาศ หรือระบบหลังคาระบายอากาศ รวมทั้งปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา เพิ่มเติมเพื่อเสริมให้อากาศภายในบ้านเป็นสภาวะที่น่าสบายมากขึ้นได้อีกด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง