รับมือดินรอบบ้านทรุด ด้วยวิธีปิดโพรงใต้บ้าน 5 วิธี
รอบรู้เรื่องบ้าน

รับมือดินรอบบ้านทรุด ด้วยวิธีปิดโพรงใต้บ้าน 5 วิธี

75.6K

3 พฤษภาคม 2567

ปิดโพรงใต้บ้าน หลังดินทรุดตัว รับมือก่อนบ้านทรุด

        เพราะบ้านเป็นสมบัติชิ้นใหญ่ที่จะต้องใช้ทั้งชีวิตอยู่ภายใต้ชายคา เจ้าของบ้านทุกคนจึงต้องการคุณภาพบ้านที่ดีที่สุด ด้วยการใส่ใจตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น ไปจนถึงเก็บรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อให้ได้บ้านที่สมบูรณ์อย่างที่ต้องการ แต่ในความเป็นจริง บางปัจจัยแวดล้อมที่ควบคุมได้ยากก็อาจจะสร้างปัญหาที่ไม่คาดคิดได้เช่นกัน อย่างเช่น เมื่อพูดถึงเรื่อง “ บ้านทรุด” ซึ่งอาจมีที่มาจากการทรุดตัวของดินจนเกิดเป็นโพรงรอบบ้านที่ฝืนธรรมชาติไม่ได้ แต่เมื่อเจอปัญหาบ้านทรุดอย่าเพิ่งตกใจจนลนลาน เพราะโพรงใต้บ้านอาจจะไม่ใช่สัญญาณเลวร้ายอย่างที่คิด และมีวิธีการที่เจ้าของบ้านสามารถรับมือกับโพรงที่เกิดจากบ้านทรุดได้ไม่ยาก

ปัญหาโพรงใต้บ้านเกิดจากดินทรุดตัวตามธรรมชาติ ซึ่งอาจส่งผลให้บ้านทรุดตัวภายหลังได้

โพรงใต้บ้านเกิดจากอะไร
        ปัญหาโพรงใต้บ้านส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาดินทรุดตัวทางธรรมชาติ ซึ่งปกติพื้นดินมีโอกาสที่จะทรุดได้อยู่แล้ว แต่จะมากหรือน้อยขึ้นกับหลายปัจจัย ในบางกรณีหากละเลยอาจส่งผลให้บ้านทรุดในภายหลังได้ เช่น ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีลักษณะเป็นชั้นดินอ่อน ระดับการทรุดตัวค่อนข้างมาก (ประมาณ 10 เซนติเมตร/ปี) หรือหากการก่อสร้างนั้น เพิ่งมีการถมดินที่ยังทิ้งระยะเวลาไม่นานนัก ดินที่ถมใหม่ยังไม่แน่นพอ เมื่อผ่านฝนไปอีก 2-3 ปี จะมีการทรุดเพิ่มภายหลัง และเมื่อดินทรุดมากขึ้นเรื่อย ๆ จะเริ่มมองเห็นฐานรากของบ้าน เสี่ยงต่อการที่บ้านทรุด จึงเกิดเป็นโพรงดินใต้บ้าน หากระบบฐานรากออกแบบไว้ดีแล้วจะไม่ส่งผลกระทบใดกับตัวบ้าน มีเพียงปัญหาดินเป็นโพรงเท่านั้นครับ 

วิธีปิดโพรงใต้บ้าน
        แม้ว่าโพรงที่เกิดขึ้นใต้ตัวบ้านจะไม่ได้สร้างความเสียหายและเป็นอันตรายกับโครงสร้างของอาคาร เพราะตัวบ้านวางอยู่บนเสาเข็มช่วยพยุงเอาไว้ แต่ก็เป็นส่วนที่ทำให้บ้านดูไม่สวยงามและอาจเป็นจุดรองรับน้ำขัง หรือเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษได้ จึงควรแก้ไขปิดช่องว่างเหล่านี้ให้เรียบร้อย ซึ่งมีหลายวิธีให้เลือก ดังนี้ 

การปิดโพรงใต้บ้านแบบชั่วคราวด้วยการบังโพรง โดยใช้ต้นไม้หรือกระถางต้นไม้ปิดส่วนที่บ้านทรุด ดูไม่สวยงาม

1. บังโพรงแบบชั่วคราว หากสำรวจแล้วว่าร่องรอยโพรงไม่ใหญ่มาก อาจบังรูโหว่ง่าย ๆ แบบชั่วคราวไปก่อน เช่น วางกระถางต้นไม้ทรงเหลี่ยมมาเรียงเป็นแนวติด ๆ กัน ตกแต่งช่องว่างเพิ่มเติมด้วยกรวด แนวกระถางต้นไม้จะบดบังความไม่สวยงามเหล่านี้ให้ดูงามตาขึ้นได้ 

การปิดโพรงบริเวณที่บ้านทรุดตัวแบบชั่วคราวด้วยการสร้างคันหิน

2. ใช้ขอบคันหินปิดโพรง ขอบคันหินใช้สำหรับบ้านที่มีขนาดโพรงไม่ใหญ่ การทรุดตัวไม่มากประมาณ 13 - 23 ซม. เหมาะกับการใช้ขอบคันหินสูงตั้งแต่ 20 - 30 ซม. เลือกใช้ตามความเหมาะสม สามารถวางขอบคันหินเป็นแปลงปลูกต้นไม้ ช่วยพรางร่องรอยและให้ความสวยงามกับบ้านไปพร้อม ๆ กัน 

การใช้โฟมกั้นและก่ออิฐปิดโพรงใต้คาน เนื่องจากบ้านทรุดตัว

3. ทำแผงป้องกันดินไหล เพื่อ แก้ไขดินทรุดรอบบ้าน ในกรณีที่โพรงใต้บ้านมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีดินไหลลงไป สามารถอุดปิดด้วยแผ่นพื้นคอนกรีต แผ่นพื้นสำเร็จ แผ่นโฟม หรือแผ่น metal sheet ผิวเรียบ โดยวิธีการปรับแก้เริ่มขุดดินโดยรอบโพรงให้ลึกกว่าดินใต้ตัวบ้าน จากนั้นนำแผ่นวัสดุมาเสียบในดินให้แน่น (ลึกประมาณ 50-80 เซนติเมตร) อาจก่ออิฐปิดทับอีกชั้น เพื่อกันดินจากด้านนอกไหลเข้าไปในโพรง 
4. เติมดินและทรายไปเรื่อย ๆ วิธีนี้ใช้ได้ดีกับโพรงใหญ่ ๆ ที่ทรุดตัวเพิ่มน้อย มักจะปิดโพรงด้วยการเติมดินหรือทราย โดยขุดรอบ ๆ รอยแยกให้เห็นแนวโพรง แล้วอัดดินหรือฉีดน้ำไล่ทรายเข้าไป เสร็จแล้วถมดินรอบบ้านให้สูงขึ้นจนเลยโพรงใต้บ้าน แต่การอัดดินต้องระวังเรื่องการกระทบระบบท่อต่าง ๆ ใต้อาคารและการเพิ่มน้ำหนักให้โครงสร้างบ้าน 
5. กรณีดินรอบบ้านทรุดตัวมาก ทรุดมานานจนเริ่มคงตัวแทบไม่ทรุดต่อแล้ว (ไม่เกิน 10 ซม. ใน 1 ปี) มีโพรงขนาดใหญ่แต่สังเกตแล้วว่าแทบไม่ทรุดตัวต่อ แต่แก้ไขหลายครั้งหลายวิธีแล้วยังกลับมาอยู่ในสภาพเดิม แนะนำให้แก้ไขด้วยการปิดโพรงผ่านบริการปิดโพรงใต้บ้าน หรือ Smart Space Covering จาก SCG ที่จะแก้ไขปัญหาดินทรุดตัวตามระดับปัญหาที่เกิดขึ้น 

ระบบการทำคันดินแข็งกั้นแนว Soil Stabilizer ร่วมกับการปิดปากโพรงด้วยวัสดุที่แข็งแรง 
        บริการปิดโพรงใต้บ้าน เอสซีจี (Smart Space Covering)  รองรับช่องโพรงได้สูงสุดไม่เกิน 50 ซม. โดยแบ่งขนาดของโพรงออกเป็น 2 ขนาด ได้แก่ โพรงขนาดเล็ก ระดับพื้นดินทรุดจากท้องคานไม่เกิน 20 ซม. และ โพรงขนาดใหญ่ ระดับพื้นดินทรุดจากท้องคานไม่เกิน 50 ซม.  โดยบริการปิดโพรงใต้บ้าน Smart Space Covering  เป็นการปิดกั้นโพรงด้วย แผ่นสมาร์ทบอร์ด (สำหรับโพรงขนาดเล็ก) และแผ่นคอนกรีตสำเร็จ (สำหรับโพรงขนาดใหญ่) ทำหน้าที่เหมือนเป็นไม้แบบ และ การทำแนวคันดินแข็ง Soil Stabilizer ปิดกั้นตลอดความยาวของโพรง ทำหน้าที่เป็นเหมือนแนวกำแพงดินที่กั้นบริเวณด้านหน้าโพรง เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของพื้นดินบริเวณด้านหน้าโพรงรอบบ้าน ลดปัญหาบ้านทรุดดินไหลเข้าใต้บ้าน 

กรณีดินรอบบ้านทรุดตัวมาก แนะนำให้แก้ไขด้วยการปิดโพรงผ่านบริการปิดโพรงใต้บ้าน หรือ Smart Space Covering จาก SCG

ปิดโพรงใต้บ้านถาวร Smart Space Covering จาก SCG  หนึ่งในทางเลือกของการแก้ไขดินทรุดรอบบ้าน ซึ่งมีความแตกต่างจากวิธีอื่น ๆ ดังนี้ 
        1. ใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงเหมาะสมกับสภาพความรุนแรงของปัญหา
        2. เพิ่มความแข็งแรงของพื้นดินโดยรอบด้วย Soil Stabilizer เพื่อป้องกันการไหลตัวของดินบริเวณด้านหน้าโพรง
        3. บริการครบวงจรตั้งแต่สำรวจหน้างาน ติดตั้ง ควบคุมงานอย่างใกล้ชิดโดยทีมช่างมืออาชีพทีได้มาตรฐาน 
        4. การรับประกันการติดตั้ง สำหรับโพรงขนาดเล็ก 2 ปี และโพรงขนาดใหญ่ 5 ปี 
        5. มีบริการเสริม ตกแต่งภูมิทัศน์รอบบ้านด้วยสินค้าตกแต่งภูมิทัศน์จากเอสซีจี 

        โพรงใต้บ้าน นอกจากจะเป็นที่อยู่ของสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษแล้ว ยังส่งผลกระทบให้ความสวยงามของบ้านที่ตั้งใจสร้างและตกแต่งไว้ลดน้อยลงไปด้วย บ้านไหนที่กำลังเผชิญกับปัญหานี้ ลองเลือกใช้วิธีการต่าง ๆ ให้เหมาะสม เพื่อคืนความสวยงาม สบายตาให้กลับมาดังเดิม

        นอกจากระบบปิดโพรงใต้บ้าน Smart Space Covering แล้ว เอสซีจี ยังมีบริการเติมเต็มโพรงใต้บ้าน FillGood Solution จาก CPAC ไว้ให้บริการสำหรับบ้านที่มีปัญหาโพรงใต้บ้าน ที่เหมาะกับบ้านที่ต้องการแก้ไขดินทรุดรอบบ้าน โดยเป็นการเติมเต็มโพรงด้วยวัสดุที่มีการออกแบบพิเศษ ไหลลื่นง่าย มีน้ำหนักเบา ช่วยเติมเต็มโพรงได้ดี ไม่ต้องซ่อมแซมบ่อยๆ และให้บริการด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและทีมงานมืออาชีพ 


ผู้ที่มีปัญหาโพรงใต้บ้าน สามารถขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินหาโซลูชันที่เหมาะสมกับบ้านคุณได้ ที่ SCG HOME Contact Center 02-586-2222 หรือร้าน SCG HOME SOLUTION และ SCG Experience สาขาใกล้บ้าน

แท็กที่เกี่ยวข้อง