สร้างบ้านใหม่ ติดตั้งหลังคาไม่ดี เสี่ยงรั่ว!
รอบรู้เรื่องบ้าน

สร้างบ้านใหม่ ติดตั้งหลังคาไม่ดี เสี่ยงรั่ว!

4.1K

24 พฤษภาคม 2567

สร้างบ้านใหม่ ติดตั้งหลังคาไม่ดี เสี่ยงรั่ว!


        หลังคา เป็นองค์ประกอบที่สำคัญไม่แพ้ส่วนอื่นๆ ในการสร้างบ้านใหม่ เพราะหลังคาเป็นปราการด่านแรกที่ป้องกันสมาชิกในบ้านจากแสงแดด ลม และฝน แต่ไม่น่าเชื่อว่า บ้านสร้างใหม่ อาจมีจุดเสี่ยงรั่วซ่อนอยู่ โดยที่เจ้าของบ้านไม่ทราบ เมื่ออยู่อาศัยไปได้สักพัก กลับมีปัญหาหลังคารั่วตามมา ซึ่งปัญหารั่วนั้นแท้จริงแล้วสามารถป้องกันได้ ตั้งแต่เริ่มสร้างบ้านใหม่ เราลองมาดูจุดเสี่ยงปัญหาหลังคารั่วส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางป้องกันไว้แต่แรกเริ่ม

ภาพ : น้ำรั่วจากหลังคา ซึมลงมาถึงฝ้าเพดาน

5 จุดเสี่ยงรั่ว ที่เกิดจากการติดตั้งหลังคาที่ไม่ได้มาตรฐาน

1. โครงหลังคาบ้านไม่ได้มาตรฐาน
        โครงสร้างหลังคามีหน้าที่รับน้ำหนักแผ่นกระเบื้องหลังคาจำนวนมาก พร้อมกับทำหน้าที่ยึดผืนหลังคาร่วมกับตัวบ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้แผ่นวัสดุหลังคาหลุดปลิวตามแรงลม สามารถปกป้องผืนหลังคาไม่ให้เกิดปัญหารั่วซึมได้ มักเลือกใช้โครงสร้างเหล็ก เพราะติดตั้งง่าย และทนทาน แข็งแรง ทั้งนี้การประกอบโครงหลังคาไม่ว่าจะเป็นวัสดุชนิดใดก็ต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญของช่างติดตั้งหลังคา ในการวางระยะที่ทำงานควบคู่ไปกับการคำนวณทางวิศวกรรมอย่างรอบคอบ

ภาพ : การประกอบจันทันที่ไม่ได้ระดับ

           ตัวอย่าง ปัญหาของการสร้างโครงหลังคาไม่ได้มาตรฐานที่มักพบได้บ่อย เช่น ประกอบจันทันไม่ได้ระดับ ส่งผลให้มุงกระเบื้องได้ระดับไม่เท่ากัน กระเบื้องจึงกระเดิด ทำให้น้ำสามารถไหลซึมเข้ามาได้ หรือคุณภาพการเชื่อมเหล็กที่ไม่สนิท การทาสีกันสนิมให้ทั่วโครงเหล็กด้วยมือ ก็ทำให้เกิดสนิมและผูพังก่อนเวลา ข้อผิดพลาดที่เป็นจุดเล็กๆ ก็อาจเกิดเป็นปัญหาใหญ่ตามมาในภายหลังได้ เจ้าของบ้านจึงควรตรวจสอบว่าขนาดเหล็กที่ใช้ในแต่ละจุดตรงสเป็กหรือไม่ ความหนาเท่าไหร่ ต้องมีมาตรฐานรับรองเพื่อยืนยันคุณภาพที่เชื่อถือได้


2. องศาของหลังคา

ภาพ : หลังคาที่มีความลาดชันน้อยเกินไป

        เมืองไทยอยู่ในเขตร้อนชื้น ไม่ว่าภาคไหนก็จะต้องเจอกับฝน ดังนั้นการติดตั้งหลังคาจึงต้องคำนึงถึงองศาความลาดเอียงที่พอเหมาะ เพื่อให้น้ำฝนไหลระบายลงมาได้ง่าย ซึ่งองศาหลังคาที่น้อยเกินไป นอกจากจะทำให้ความชื้นคงอยู่บนหลังคานานขึ้นทำให้เกิดเชื้อราได้ง่ายแล้ว ยังทำให้น้ำฝนไหลย้อนกลับเข้าไปใต้ชายคา หลักการออกแบบหลังคาที่ป้องกันการรั่วซึมได้ดีจะใช้หลังคาทรงสูงมีความชันตั้งแต่ 30 องศาขึ้นไป ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทวัสดุที่ใช้มุงหลังคาและข้อกำหนดของหลังคาแต่ละชนิดด้วย ทั้งนี้ หากเจ้าของบ้านต้องการบ้านหลังคาต่ำ เพื่อให้รูปทรงหน้าตาดูโมเดิร์นทันสมัย การปรับขนาดองศาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่วัสดุหลังคาจะรองรับได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรึกษาสถาปนิก วิศวกร ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อคำนวณระยะซ้อนของแผ่นหลังคา เพื่อป้องกันปัญหาหลังคารั่วซึม

3. ระยะแปห่างเกินไป หลังคาแอ่นตัว
        หลายท่านอาจสงสัยว่า การติดตั้งโครงหลังคาที่วางระยะห่างเกินไปหรือมุงกระเบื้องไม่ได้แนวตรง จะทำให้เกิดหลังคารั่วซึมได้อย่างไร อันดับแรกต้องทำความเข้าใจก่อนว่า “แป” เป็นชิ้นส่วนสำคัญของโครงสร้างหลังคา ที่ทำหน้าที่รับน้ำหนักกระเบื้องหลังคาทั้งผืน หากติดตั้งจันทันที่มีระยะห่างมากเกินไป ทำให้แปต้องแบกรับน้ำหนักมากขึ้นไปด้วย ทำให้แปแอ่นตัวหรือเกิดการยุบตัวลงของหลังคาได้ ซึ่งจะไปดันกระเบื้องที่เคยเรียงตัวกันสนิทสูงโก่งขึ้นมาจนเกิดช่องว่าง ส่งผลให้เมื่อมีฝนตกลมแรงน้ำฝนไหลย้อนเข้ามาที่ส่วนใต้หลังคา

ภาพ : หลังคาแอ่นตัวหรือหลังคาเบี้ยวจากระยะแปที่ห่างเกินไป

           การป้องกันปัญหาตั้งแต่เริ่มแรก คือ ต้องให้วิศวกรคำนวณน้ำหนักของหลังคา ความยาวของวัสดุมุง ให้สัมพันธ์กับขนาดของแปอย่างเหมาะสม ไม่ให้แปต้องรับน้ำหนักมากเกินไป ซึ่งต้องเป็นไปตามคำแนะนำในการใช้งานของวัสดุมุงหลังคาแต่ละรุ่น เช่น กระเบื้องคอนกรีต จะกำหนดให้ระยะแปตัวสุดท้ายล่างสุดห่างจากไม้เชิงชายประมาณ 34 – 34.5 ซม.ระยะช่วงแปที่เหลือต้องเฉลี่ยให้เท่า ๆ กันประมาณ 31-33 ซม. หรือวัสดุเมทัลชีท แผ่นหนา 0.33-0.35 ถ้าวางแปห่าง 1.50 เมตร จะกว้างไป ควรจะวางในระยะ 1.00-1.20 เมตร เป็นต้น

4. ติดตั้งสันหลังคา ตะเข้สัน ไม่ได้มาตรฐาน
        ส่วนของหลังคาที่พบว่าเกิดการรั่วซึมบ่อยๆ คือ บริเวณรอยต่อระหว่างผืนหลังคาแต่ละด้าน โดยเฉพาะบริเวณสันหลังคาและตะเข้สัน ทำให้ต้องมีวัสดุครอบเป็นตัวปิดรอยต่อเอาไว้ ซึ่งช่างติดตั้งหลังคาส่วนใหญ่จะใช้วิธียึดครอบสันหลังคาแบบเปียกคือใช้ปูนซีเมนต์ผสมทรายและน้ำ เป็นตัวยึดครอบ

ภาพ : หลังคามีรอยแตกร้าว รั่วซึมบริเวณ สันหลังคา และตามจุดรอยต่อ

           ด้วยคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ จะช่วยจะยึดติดกับผิวแผ่นหลังคาและครอบติดกันได้และป้องกันรั่วได้หากช่างฝีมือดี แต่ถ้าการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น โบกปูนล้นเข้าไปในตะเข้สัน หรือติดตั้งปูนใต้ครอบบางเกินไปและล้นหัวกระเบื้อง การติดตั้งครอบหลังคาที่ไม่แน่นหนายึดครอบไม่สนิท ติดตั้งครอบสันหลังคาไม่ได้ระดับ หรือตัดกระเบื้องร่องรางและตะเข้สันไม่ได้แนวตรง จะทำให้เกิดช่องว่างเป็นช่องทางให้น้ำซึมและรั่วเข้าสู่ตับ้านได้

ภาพ : ติดตั้งปูนใต้ครอบบางเกินไปและล้นหัวกระเบื้อง

ภาพ : ตัดกระเบื้องร่องราง และตะเข้สันไม่ได้แนวตรง

        อีกกรณีที่พบได้บ่อยคือ ปูนเกิดการเสื่อมสภาพจากการหดตัวของวัสดุ ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ จึงเกิดรอยแตกร้าวเมื่อมีฝนตกลมกระโชกแรง จะพัดน้ำฝนย้อนขึ้นมาได้ ส่งผลให้น้ำซึมเข้าตามรอยแตกของปูนที่อุดครอบสันหลังคา

5. น้ำรั่วบริเวณอุปกรณ์ยึด

           ช่องโหว่ที่เกิดการการเจาะยึดหลังคาเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะในชนิดวัสดุมุงที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ยึดอย่าง สกรู ตะปูเกลียว ในแผ่นกระเบื้องที่เจาะสกรูผิดพลาดไม่ตรงแปแล้วไม่ได้อุดเก็บงานให้เรียบร้อย เป็นหนึ่งสาเหตุของการรั่วซึม ขั้นตอนการตรวจเช็คนี้ควรทำตั้งแต่ยังไม่ติดตั้งฝ้าเพดาน มิเช่นนั้นจะตรวจสอบได้ยาก อย่างไรก็ตามวัสดุที่ใช้งานไปนานๆ ก็ย่อมการเสื่อมสภาพลง ตัววัสดุที่มีหน้าที่ป้องกันน้ำเข้าตามรอยยึดก็เช่นกัน อาจเป็นสนิม หลุด ก็ทำให้มีรูรั่วขึ้นได้เหมือนกัน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเลือกวัสดุยึดที่มีคุณภาพสูง เพื่อความแข็งแรงและป้องกันสนิมได้

           จะเห็นได้ว่าการจะสร้างบ้านใหม่สักหลัง มีรายละเอียดมากมายที่ต้องใส่ใจ หากพลาดเพียงจุดเดียว ก็อาจเกิดปัญหาหลังคารั่วบานปลายตามมาได้ หากต้องการบ้านที่ไม่มีปัญหา หลังคาสวยงามและใช้งาน ได้ยาวนาน นอกจากจะมีสถาปนิกออกแบบบ้านได้ตามที่ต้องการ เลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ สวยงาม คงทนแล้ว สิ่งที่เจ้าของบ้านมือใหม่ไม่ควรมองข้ามคือ การเลือกทีมช่าง ผู้รับเหมา ที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับงาน โดยเฉพาะงานหลังคาซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ไม่ใช่ช่างคนไหนๆ ก็สามารถทำได้ ดังนั้นต้องเลือกทีมช่างติดตั้งหลังคา ที่มีความชำนาญมากประสบการณ์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้งานหลังคาคุณภาพ ยืดอายุหลังคาให้สวยงามยาวนาน 

ภาพ : ทีมช่างติดตั้งหลังคา มืออาชีพจาก เอสซีจี

มั่นใจยิ่งขึ้นเมื่อสร้างบ้านใหม่ เลือกใช้บริการติดตั้งหลังคาครบวงจร จากเอสซีจี

     • ติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพ ที่เชี่ยวชาญด้านหลังคาโดยเฉพาะ พร้อมเทคโนโลยีการติดตั้ง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน ติดตั้งได้รวดเร็ว และลดความเสียหายของกระเบื้องหลังคา

     • ควบคุมมาตรฐานการติดตั้งทุกขั้นตอน ดูแลทุกรายละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบอย่างใกล้ชิด เริ่มที่ขั้นตอนการออกแบบ เลือกสินค้าคุณภาพ วางแผนติดตั้ง และรายงานความคืบหน้าให้เจ้าของบ้านทราบทุกระยะ

     • มั่นใจด้วยการรับประกันการติดตั้ง สบายใจได้ทั้งในเรื่องความสวยงามและความคงทนของหลังคาหลังส่งมอบงาน

ติดต่อรับคำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่ เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์, เอสซีจี โฮมโซลูชั่น และ เอสซีจี รูฟฟิ่งเซนเตอร์ ทุกสาขาทั่วประเทศ | โทร. 02-586-2222

แท็กที่เกี่ยวข้อง