"เคาน์เตอร์ครัว" ก่ออิฐหล่อปูน VS. แผ่นคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูป
รอบรู้เรื่องบ้าน

"เคาน์เตอร์ครัว" ก่ออิฐหล่อปูน VS. แผ่นคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูป

22.5K

13 พฤษภาคม 2567

"เคาน์เตอร์ครัว" ก่ออิฐหล่อปูน VS. แผ่นคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูป

"สำหรับเจ้าของบ้านที่คิดจะทำห้องครัว หากชื่นชอบการประกอบอาหารไทยอาจเลือกทำเคาน์เตอร์ครัวปูนด้วยการก่ออิฐหล่อปูน หรือจะต่อเคาน์เตอร์ด้วยแผ่นคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูป โดยพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมจากปัจจัยเรื่องขั้นตอนการติดตั้งและความสะดวกในการหาซื้อวัสดุ"

       เคาน์เตอร์ครัวที่ใช้ประกอบอาหารไทยเป็นประจำ มักให้ความสำคัญเรื่องความแข็งแรงเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถรองรับแรงกระแทกจากการหั่น โขลก สับ รวมถึงทนความเปียกชื้นได้ดี ดังนั้น ครัวไทยส่วนใหญ่จึงนิยมทำเคาน์เตอร์ครัวปูน ซึ่งมีทั้งการก่ออิฐเป็นขาแล้วเทปูนหล่อเคาน์เตอร์ส่วนบน กับอีกวิธีคือ ใช้แผ่นคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูปมาประกอบเป็นเคาน์เตอร์ครัว ซึ่งเมื่อเทียบกันแล้วต่างก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน

 เคาน์เตอร์ครัวก่ออิฐหล่อปูน

       เคาน์เตอร์ครัวชนิดนี้จะก่อขาเป็นแผงด้วยอิฐมอญหรืออิฐมวลเบา (อิฐมอญจะมีราคาถูกกว่าแต่ใช้เวลาก่อมากเพราะมีขนาดเล็ก ส่วนอิฐมวลเบามีขนาดใหญ่จึงก่อได้เร็วและมีน้ำหนักเบากว่าอิฐมอญประมาณ 2 เท่า) เมื่อก่อขาเคาน์เตอร์เสร็จ จึงค่อยเทปูนหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กทำท็อปเคาน์เตอร์

       การก่ออิฐและหล่อท็อปเคาน์เตอร์นับเป็นขั้นตอนที่ช่างปูนทั่วไปคุ้นเคยกันดี แต่มักใช้เวลานานเนื่องจากต้องก่ออิฐทีละก้อน และในการหล่อท็อปเคาน์เตอร์ก็จะต้องรอให้ปูนเซตตัวก่อนจะแกะไม้แบบ (กรณีก่ออิฐมอญ จะใช้เวลาตั้งแต่วางผังจนถึงการเก็บงานฉาบก่อนปูกระเบื้อง ประมาณ 18 วัน) รวมถึงต้องทำความสะอาดเศษปูนและอิฐเป็นจำนวนมาก

       การทำเคาน์เตอร์ครัวแบบก่ออิฐ หล่อปูน เจ้าของบ้านควรเลือกใช้บริการช่างที่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพความแข็งแรงของตัวเคาน์เตอร์ครัว และความเรียบร้อยของงาน ทั้งการก่ออิฐให้ได้ระยะตรงแนวและมุมฉาก รวมถึงการฉาบปูนที่เรียบเนียน ปัจจัยเหล่านี้จะมีผลอย่างมากต่อขั้นตอนการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ built-in อย่าง ตู้ ลิ้นชักต่างๆ ในภายหลัง เพราะหากงานก่ออิฐฉาบปูนที่ทำไว้ไม่เรียบร้อย ช่างเฟอร์นิเจอร์อาจต้องใช้เวลานานในการตัด เฉือน ส่วนต่างๆ ของเคาน์เตอร์เพื่อให้ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ built-in ได้ลงตัว

ภาพ: เคาน์เตอร์ก่ออิฐมวลเบา (ซ้าย) และเคาน์เตอร์ก่ออิฐมอญ (ขวา)

 เคาน์เตอร์ครัวจากแผ่นคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูป

       เป็นการใช้แผ่นคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูปที่มีเหล็กเสริมอยู่ด้านใน มาประกอบติดตั้งแทนการก่ออิฐและหล่อคอนกรีต โดยแผ่นคอนกรีตมวลเบาจะถูกออกแบบมาให้มีขนาดที่เหมาะสมกับส่วนประกอบต่างๆ ของเคาน์เตอร์ครัว โดยสามารถตัดตกแต่งให้พอดีได้ ตั้งแต่พื้น ขา ท็อปเคาน์เตอร์ตำแหน่งปกติ จนถึงท็อปเคาน์เตอร์ที่เจาะช่องสำหรับติดตั้งกับเตาและอ่างล้างจาน และเนื่องจากองค์ประกอบทุกส่วนผลิตจากคอนกรีตมวลเบา จึงช่วยลดภาระเรื่องโครงสร้างได้ เหมาะจะเป็นทางเลือกสำหรับงานต่อเติมครัวที่ต้องการลดน้ำหนักวัสดุเพื่อชลอการทรุดตัว

ภาพ: การก่อเคาน์เตอร์ครัวด้วยแผ่นคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูป

       แผ่นคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูปที่ใช้ทำเคาน์เตอร์ครัว สามารถติดตั้งได้ภายในเวลาอันรวดเร็วมากเมื่อเทียบกับการก่ออิฐทีละก้อน หากช่างและทีมงานมีความชำนาญมากอาจดำเนินขั้นตอนตั้งแต่วางผังจนเก็บงานฉาบก่อนปูกระเบื้องได้ในเวลาเพียง 2 วัน (ช่างทั่วไปอาจใช้เวลามากกว่านี้เล็กน้อย) เกิดวัสดุเหลือทิ้งน้อยจึงเก็บกวาดทำความสะอาดได้ง่าย นอกจากนี้แผ่นคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูปเป็นวัสดุที่ผลิตจากโรงงานจึงแข็งแรง ได้มาตรฐาน สามารถติดตั้งตามระยะหรือองศาที่กำหนดได้ค่อนข้างแม่นยำซึ่งส่งผลให้ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ built-in ได้ง่ายด้วย

       ในเรื่องค่าใช้จ่าย แผ่นคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูปอาจมีราคาสูงกว่าวัสดุที่ใช้ทำเคาน์เตอร์ครัวก่ออิฐหล่อปูน แต่ด้วยขั้นตอนการติดตั้งที่รวดเร็วและเก็บงานง่าย เมื่อรวมค่าวัสดุและค่าแรงช่างที่คิดเป็นจำนวนวันแล้ว อาจใกล้เคียงหรือถูกกว่าการทำเคาน์เตอร์ครัวก่ออิฐหล่อปูนได้

ภาพ: ตัวอย่างโครงสร้างหลัก และรูปทรงเคาน์เตอร์ครัวจากแผ่นคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูป

       อย่างไรก็ตาม แผ่นคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูปจะมีขายในร้านวัสดุก่อสร้างเพียงบางแห่ง และบางครั้งอาจต้องสั่งโดยตรงจากผู้ผลิต ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการขนส่ง เจ้าของบ้านจึงควรวางแผนเรื่องแบบเคาน์เตอร์ครัว พร้อมขนาด ตำแหน่งติดตั้ง และจำนวนชิ้นที่จะสั่งซื้อให้แม่นยำก่อนทำการสั่งซื้อ ทั้งนี้เพื่อความสะดวก เจ้าของบ้านอาจเลือกติดต่อผู้ผลิตที่ขายแผ่นคอนกรีตมวลเบาพร้อมบริการติดตั้งเคาน์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูป แบบครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนให้คำปรึกษาเรื่องการออกแบบพร้อมประเมินราคา การติดตั้งตัวเคาน์เตอร์ เฟอร์นิเจอร์ built-in และวัสดุปิดผิว ไปจนถึงการรับประกันสินค้าหลังติดตั้ง เพื่อให้ได้เคาน์เตอร์ครัวที่เหมาะกับการใช้งาน มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั้งเรื่องวัสดุและการติดตั้ง

แท็กที่เกี่ยวข้อง