เตรียมตัวอย่างไร กับ กฎกระทรวง BEC 2563
รอบรู้เรื่องบ้าน

เตรียมตัวอย่างไร กับ กฎกระทรวง BEC 2563

3.7K

25 พฤษภาคม 2567

เตรียมตัวอย่างไร กับ กฎกระทรวง BEC 2563


BUILDING ENERGY CODE 2020
มาตรการบังคับใช้ เกณฑ์มาตรฐาน ด้านพลังงานสำหรับอาคารใหม่ BEC 2563

        กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๓  ได้ผ่านกฤษฏีกาให้การใช้งานจริงเรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มในวันที่ 13 มีนาคม 2564 นี้ เรามาดูข้อดีและความท้าทายของโครงการที่จะดำเนินการว่าต้องเตรียมตัวอย่างไร


การประหยัดพลังงานในระยะยาวและเข้าใกล้กับอาคารเขียวมากขึ้น
        อาคารเป็น segment ที่มีการใช้พลังงานอยู่ที่ประมาณ 50% ของการใช้พลังงานในประเทศ และการปรับกฎกระทรวงครั้งนี้จะทำให้โครงสร้างการใช้พลังงานในส่วนนี้ลดลง จากความรู้ทางการออกแบบของทั้งสถาปนิก และวิศวกร ที่ช่วยให้ประสิทธิภาพโดยรวมของอาคารดีขึ้นผ่านตัววัด OTTV (Overall Thermal Transfer Value) และ RTTV(Roof Thermal Transfer Value) ทำให้เจ้าของโครงการประหยัดพลังงานมากขึ้นในระยะยาวเมื่ออาคารเปิดใช้ และผู้ใช้งานอยู่สบายขึ้น นอกจากนี้ในบางโครงการที่ดำเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจัง สามารถเพิ่มคุณค่าของอาคารด้วยการขอการรับรองอาคารเขียวจากสถาบันต่างๆ เช่น มาตรฐาน TREES ของไทย หรือ LEED ของสหรัฐอเมริกาอีกด้วย


เอกสารในกระบวนการที่เพิ่มขึ้นและสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะ
        เพื่อให้ประสิทธิภาพของอาคารเป็นไปตามที่กำหนด จึงต้องมีรายการคำนวณพร้อมการรับรองจากผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประกอบในการดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง ทั้งแบบ อ.1 (เมื่อขออนุญาต) และ อ.6 (เมื่อก่อสร้างเสร็จ) นับเป็นกระบวนการที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาโครงการในปัจจุบัน ตำแหน่งผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานนั้น ต้องได้รับการอบรมและรับรองจากกระทรวงพลังงาน จึงต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการรับรองผู้ตรวจสอบฯ ให้มีเพียงพอกับที่ตลาดต้องการ รวมถึงเนื้อหาในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพพลังงานที่มีปริมาณไม่น้อยและใช้โปรแกรมเฉพาะของกระทรวงพลังงานในการจำลองประสิทธิภาพพลังงาน การหาผู้ตรวจสอบฯ มาทำงานในโครงการขนานไปกับผู้ออกแบบจึงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถดำเนินการรับรองเอกสารสำหรับขออนุญาตก่อสร้างไปพร้อมกันได้เลย
​​​​​​​
        SCG Building and Living Care Consulting มีผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงพลังงานเรียบร้อยแล้ว สามารถให้บริการจำลองสภาพการใช้พลังงานและรับรองการคำนวณได้ ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ E-mail : scgconsulting@scg.com  โทร. 065 719 7909


แหล่งที่มาของข้อมูล : http://new.2e-building.com

แท็กที่เกี่ยวข้อง