เตรียมอาคารให้พร้อมสู่การเป็น Smart City ด้วยเทคโนโลยีสำหรับอาคารอัจฉริยะ (Smart Building Solution)
รอบรู้เรื่องบ้าน

เตรียมอาคารให้พร้อมสู่การเป็น Smart City ด้วยเทคโนโลยีสำหรับอาคารอัจฉริยะ (Smart Building Solution)

8.8K

13 พฤษภาคม 2567

เตรียมอาคารให้พร้อมสู่การเป็น Smart City
​​​​​​​ด้วยเทคโนโลยีสำหรับอาคารอัจฉริยะ (Smart Building Solution)

        ในยุคที่ทุกสิ่งรอบตัวแสนชาญฉลาด สั่งการได้ด้วยปลายนิ้วผ่านสมาร์ทโฟน อาคารหรือที่อยู่อาศัยยิ่งต้องฉลาดมากขึ้นเพื่อรองรับกับความต้องการของผู้บริโภค โดยมีการประเมินว่าภายในปี ค.ศ.2050 ประชากรโลกกว่า 70%* จะพักอาศัยอยู่ภายในอาคาร และจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับผู้ประกอบการ หรือบริหารงานอาคาร “อาคาร” จึงไม่ใช่ทำหน้าที่เพียงแค่บังแดดบังฝน แต่ต้องมอบความสะดวกสบายให้แก่ผู้อยู่อาศัยได้มากขึ้น 

อาคารอัจฉริยะ หรือ Smart Building เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและผู้ประกอบการอาคาร โดยเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลาย ให้อาคารสามารถสื่อสารกับผู้ใช้งาน โต้ตอบ เรียนรู้ และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างแม่นยำ อันจะนำมาสู่การบริหารพลังงานได้อย่างคุ้มค่าสำหรับเจ้าของหรือผู้ดูแลอาคาร

        Smart Building Solution นวัตกรรมบริหารระบบอาคารผ่านเทคโนโลยีล้ำสมัยจาก SCG ครอบคลุมแนวคิดและวิสัยทัศน์ของเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่มีหัวใจสำคัญคือการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในเมืองใหญ่และบริหารทรัพยากรได้อย่างชาญฉลาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้บริการออกแบบและติดตั้งเทคโนโลยีหมวดพลังงานในอาคาร ปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality) รวมทั้งเทคโนโลยีเพื่อ อาคารอัจฉริยะ (Smart Building) ด้วยอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) โดยเฉพาะเทคโนโลยีในส่วนของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (HVAC: Heating, Ventilation, and Air Conditioning) ซึ่งมักมีสัดส่วนการใช้พลังงานมากที่สุด เหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพอาคารให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ รองรับความต้องการที่หลากหลายมากขึ้นของผู้บริโภค ผ่าน 4 เทคโนโลยีเพื่อ อาคารอัจฉริยะ ที่ถูกพัฒนาครอบคลุมทั้ง อาคารสร้างใหม่ และอาคารเก่าที่มีอยู่เดิม ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเพื่อแข่งขันกับอาคารที่เกิดขึ้นใหม่  

HVAC Air Scurbber สำหรับอาคารอัจฉริยะ

        1.SCG Air Scrubber นวัตกรรมปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศ บำบัดอากาศเสียภายในอาคารด้วยการดูดซับมลพิษที่เป็นก๊าซทุกชนิด มีระบบดักจับก๊าซเสียมากกว่า 30 ชนิด อาทิ คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ ฟอร์มาลดีไฮด์ เรดอน เป็นต้น ช่วยลดภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศ โดยสามารถลดปริมาณการเติมอากาศจากภายนอกเข้ามาเกินความจำเป็น* ปกป้องระบบปรับอากาศไม่ให้ชำรุดเสียหาย ทำให้สามารถประหยัดพลังงานลงได้ 20-30%* ได้รับรางวัล  ASHRAE - Innovation award product of the year ในปี 2019 ถือเป็นนวัตกรรมที่ทำให้คุณภาพชีวิตและสุขภาวะของผู้ที่ใช้ชีวิตภายในอาคารนั้น ๆ ดีขึ้นอีกด้วย

*ออกแบบตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1 

IoT Sensing Thermostat สำหรับอาคารอัจฉริยะ

        2.SCG IoT Sensing Thermostat ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศไร้สายอัจฉริยะ 
ช่วยให้เจ้าของอาคาร และเจ้าหน้าที่บริหารจัดการอาคาร สามารถปรับแต่งรูปแบบการควบคุมอัตโนมัติให้เหมาะสมกับเงื่อนไขต่าง ๆ อาทิเช่น กิจกรรมในอาคาร หรือสภาพอากาศภายนอก ได้เหมือนการสั่งงานด้วยตนเอง ผ่านระบบ Cloud และ AI โดยที่ผู้ใช้งานภายในอาคารยังรู้สึกถึงความเย็นสบายอยู่ตลอดเวลา ไม่ต้องมีผู้ควบคุมตลอดเวลา ระบบสามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุด ลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็น สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ตั้งแต่ 15-60% (ขึ้นอยู่กับรูปแบบและประเภทการใช้งานของอาคาร) 

Wide Coverage Wirelesss Monitoring System สำหรับอาคารอัจฉริยะ

        3.SCG Wireless Monitoring ระบบตรวจจับ ตรวจวัด และส่งข้อมูลไร้สาย ประสิทธิภาพสูง ช่วยติดตามสถานะของอุปกรณ์และเครื่องจักรในอาคาร ประเมินความผิดปกติต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ตรวจจับสัญญาณแรงสั่นสะเทือน และเก็บข้อมูลบนระบบ Cloud โดยการทำงานจะส่งสัญญาณความผิดปกติที่เกิดขึ้น พร้อมนำมาประมวลผลกับข้อมูลตั้งต้น เพื่อแสดงข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่บริหารอาคารทราบได้ทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถใช้เพื่อตรวจตรากับงานระบบอาคารได้หลากหลาย เช่น ระบบน้ำรั่วซึม ระบบระบายอากาศ ระบบลิฟต์ ช่วยให้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นถูกแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ลดตัวเลขความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอาคารได้

Bi-Ionization Air Purifier สำหรับอาคารอัจฉริยะ

        4.SCG Bi-ion ระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคและฝุ่นในอากาศตลอดเวลาในพื้นที่ที่มีคนอยู่ โดยการสร้างอนุภาคออกซิเจนประจุบวกและลบจากอากาศที่ไหลผ่านอุปกรณ์ มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรียในอากาศ ได้สูงสุดถึง 99% ช่วยลดฝุ่น PM 10 – PM 2.5 และ กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ทั้งยังปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง (ขณะเปิดเครื่องปรับอากาศ) ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ และผู้ใช้ชีวิตในอาคาร ในสภาวะที่อากาศภายนอกเต็มไปด้วยมลพิษและเชื้อโรคต่าง ๆ มากมาย 

        จะเห็นได้ว่าทั้ง 4 เทคโนโลยี นับเป็นโซลูชัน ที่ตอบโจทย์กับชีวิตคนเมือง สามารถสร้างประสบการณ์และสุขภาวะของผู้ใช้งานให้ดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับเจ้าของอาคาร ผู้ประกอบการ หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร ที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในส่วนของพลังงานที่ไม่จำเป็นลงอย่างรวดเร็ว สามารถบริหารจัดการทรัพยากรคนได้อย่างคุ้มค่า ทำให้ธุรกิจของคุณถึงจุดคุ้มทุนเร็วขึ้น ขับเคลื่อนให้อาคารของคุณเป็นหนึ่งใน อาคารอัจฉริยะ ที่พร้อมสำหรับเมืองอัจฉริยะในอนาคต

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Smart Building Solution อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
​​​​​​​ https://www.scgbuildingmaterials.com/th/b2b/smart-building-solution