เลือกผู้รับเหมาให้บ้านสร้างใหม่
เคล็ดลับน่ารู้

เลือกผู้รับเหมาให้บ้านสร้างใหม่

7.9K

14 พฤษภาคม 2567

เลือกผู้รับเหมาให้บ้านสร้างใหม่

วิธีเลือกผู้รับเหมาสร้างบ้าน ทำหลังคา สร้างหลังคาบ้านใหม่

สร้างบ้านใหม่ เลือกผู้รับเหมาอย่างไรดี

การจะสร้างบ้านใหม่สักหลัง สิ่งที่จะทำให้บ้านสร้างใหม่ออกมาดีได้นั้นต้องประกอบด้วยหลายสิ่ง  ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมพื้นที่ให้พร้อม การติดตั้งหลังคา มุงหลังคาบ้าน การใช้วัสดุคุณภาพดี และที่สำคัญฝีมือการก่อสร้างของช่างผู้รับเหมาต้องได้มาตรฐาน      นั่นแปลว่าการคัดเลือกหาผู้รับเหมาเป็นเรื่องสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะมีผลต่อความสมบูรณ์ของบ้านสร้างใหม่ตามที่เราคาดหวังไว้   ที่สำคัญเราจะต้องพูดคุยติดต่อกับผู้รับเหมาและทีมช่างอย่างน้อย 3-6 เดือน หรืออาจจะ 1 ถึง 2 ปีตลอดระยะเวลาการก่อสร้างบ้านใหม่ ดังนั้น ก่อนตัดสินใจคัดเลือกหาผู้รับเหมา หาช่างหลังคา จึงควรพิจารณาข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพื่อให้งานก่อสร้างบ้านใหม่ราบรื่นเสร็จสมบูรณ์ด้วยดี รวมทั้งช่วยป้องกันปัญหาความยุ่งยากที่อาจเกิดขี้นตามมาในภายหลังด้วย
1. ช่างผู้รับเหมา ต้องเชี่ยวชาญงานก่อสร้างบ้านใหม่
ช่างผู้รับเหมาก่อสร้างแต่ละรายมีประสบการณ์ในงานก่อสร้างแตกต่างกัน ตั้งแต่งานก่อสร้างที่ไม่มีความซับซ้อนมากนักอย่างเช่น อาคารพาณิชย์ (ตึกแถว) หรือ อพาร์ทเมนต์ขนาดเล็กให้เช่า ไปจนถึงงานก่อสร้างที่มีความซับซ้อนของโครงสร้างและงานระบบอาคาร   จำพวกอาคารสูง ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ฯลฯ

ดังนั้น การเลือกหาช่างผู้รับเหมา หาช่างหลังคา มาสร้างบ้านใหม่ซึ่งนอกจากพื้นฐานเรื่องความแข็งแรงแล้ว ยังมีรายละเอียดในส่วนต่างๆ ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะงานตกแต่งปิดผิวเพื่อความสวยงาม  นอกจากนี้ ควรพิจารณารูปแบบงานโครงสร้างที่ถนัดด้วย ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  โครงสร้างเหล็ก หรือ โครงสร้างไม้  เนื่องจากมีวิธีการสร้างบ้านเฉพาะทางแตกต่างกันไป  รวมถึงงานติดตั้งหลังคาก็เช่นกันหากเราเลือกหาผู้รับเหมาได้ดี ปัญหาระหว่างการก่อสร้างและการใช้งานหลังจากนั้นก็จะน้อยลงตามไปด้วย

2. ช่างผู้รับเหมามีผลงานให้ดูจริง ตรวจสอบได้ มีคนรับรอง
เมื่อเราติดต่อหาผู้รับเหมาแต่ละรายได้แล้ว  ก่อนตัดสินใจเลือกและลงมือเซ็นสัญญา เราควรขอดูผลงานที่ผ่านมาของผู้รับเหมา อาจเป็นแฟ้มรูปภาพสะสมผลงาน หรือขอดูผลงานบ้านที่สร้างใหม่เสร็จแล้ว  โดยสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้จากเจ้าของบ้านที่เคยใช้บริการมาก่อน  วิธีนี้เป็นวิธีที่มีโอกาสจะได้ผู้รับเหมาที่ไว้ใจได้ และมีผลงานดี  เพราะมีคนช่วยการันตีผลงานให้  และช่วยเล่ารายละเอียดการทำงานของผู้รับเหมารายนั้นว่าเป็นอย่างไร ช่างถนัดงานอะไรบ้าง มาตรฐานงานก่อสร้างของช่างอยู่ในระดับไหน มีวิธีการทำงานเพื่อควบคุมเวลา คุณภาพงาน และงบประมาณอย่างไร  ทำงานเรียบร้อยมีระเบียบหรือไม่  มีการรับประกัน ผลงานหลังจากก่อสร้างเสร็จแล้วอย่างไรบ้าง  รวมไปถึงมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาอะไรระหว่างก่อสร้างบ้าง  เราจะได้เตรียมตัวรับมือเอาไว้ตั้งแต่ต้น
3. ช่างผู้รับเหมา มีทัศนคติในการทำงานตรงกับเรา
โดยปกติเมื่อเราอยู่ในระหว่างเจรจาติดต่อหาผู้รับเหมาก่อนตัดสินใจเลือก เราสามารถพูดคุยกับผู้รับเหมา 2-3 รายได้ เพื่อพิจารณาดูทัศนคติในการทำงาน  และดูว่าผู้รับเหมามองเห็นภาพงานก่อสร้างเป็นภาพเดียวกันกับเราหรือไม่  โดยพูดคุยตกลงกันในเรื่องแนวทางการทำงาน ระยะเวลาในการทำงาน เงื่อนไขของแต่ละฝ่าย รวมทั้งราคาค่าก่อสร้างด้วย
4. ช่างผู้รับเหมา มีมาตรฐานในการทำงาน
สำหรับมาตรฐานในการทำงานของผู้รับเหมานั้น เจ้าของบ้านสามารถสังเกตได้ตั้งแรกเริ่มติดต่อนัดหมายทั้งการพูดคุย การรักษาคำพูด ตรงต่อเวลา ความแม่นยำในข้อมูล รวมไปถึงการนำเสนอเอกสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น “เอกสารเสนอราคาค่าก่อสร้างบ้านใหม่” ซึ่งช่างผู้รับเหมาอาจจัดทำขึ้นเองทั้งหมด หรือกรอกในฟอร์มเอกสารราคากลาง (BOQ : Bills of Quantity) ที่เจ้าของบ้านเตรียมไว้ “เอกสารสัญญาว่าจ้าง” ซึ่งจะแสดงรายละเอียดการแบ่งงวดงาน และเงื่อนไขในการว่าจ้างต่าง ๆ ตลอดจนการรับประกันผลงานหลังจากก่อสร้างบ้านใหม่แล้วเสร็จ นอกจากนี้ ควรมีเอกสารแผนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ รวมถึงรายชื่อผู้ประสานงานและทีมงานก่อสร้าง (ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โฟร์แมน หัวหน้าช่าง) ด้วย เอกสารทั้งหมดนี้แสดงถึงมาตรฐานและความน่าเชื่อถือในการทำงานที่จะช่วยให้เจ้าของบ้านสามารถพิจารณาและตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะเลือกหาผู้รับเหมารายไหน โดยจะถูกใช้เป็นข้อตกลงทางกฎหมายร่วมกัน

อย่างไรก็ตาม ราคาค่าก่อสร้างบ้านใหม่ที่ผู้รับเหมาเสนอมาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการพิจารณา ซึ่งหากยังอยู่ในงบประมาณที่ควบคุมได้ แนวทางที่กล่าวมาจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจคัดเลือกหาช่างผู้รับเหมาที่เหมาะสม เพื่อให้งานก่อสร้างบ้านใหม่ราบรื่นและเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ตั้งใจ
ในส่วนของงานทำหลังคาบ้านก็เช่นกัน นับเป็นจุดที่สำคัญของบ้าน หากใช้คุณภาพของวัสดุที่ดี แต่ฝีมือผู้รับเหมาช่างหลังคา ในการติดตั้งหลังคาไม่ได้มาตรฐานก็อาจส่งผลต่อปัญหาหลังคาตามมาได้ในอนาคต  เช่น  หลังคารั่วซึม  เป็นต้น  สำหรับลูกค้าที่ต้องการมุงหลังคาสำหรับบ้านใหม่  เอสซีจีมีบริการมุงหลังคาให้อย่างครบวงจร  รวมถึงมีการรับประกันการติดตั้ง  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-586-2222 หรือสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ SCG Experience  หรือ SCG Home Solution  ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล

วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล หน้ากว้าง 15 ซม. ขนาด 15x300x1.2 ซม. ปีกสูง 5 ซม. สีซีเมนต์

ดูรายละเอียด

วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล

วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล หน้ากว้าง 30 ซม. ขนาด 30x300x1.2 ซม. ปีกสูง 5 ซม. สีซีเมนต์

ดูรายละเอียด

สินค้าที่คุณอาจสนใจ

วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล

วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล หน้ากว้าง 15 ซม. ขนาด 15x300x1.2 ซม. ปีกสูง 5 ซม. สีซีเมนต์

ดูรายละเอียด

วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล

วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล หน้ากว้าง 30 ซม. ขนาด 30x300x1.2 ซม. ปีกสูง 5 ซม. สีซีเมนต์

ดูรายละเอียด

บทความที่เกี่ยวข้อง

รีวิวจากคนรักบ้าน

รีวิวจากคนรักบ้าน

สไตล์บ้าน

สไตล์บ้าน

รอบรู้เรื่องบ้าน

รอบรู้เรื่องบ้าน

ศัพท์คนสร้างบ้าน Topping

13.4K

รอบรู้เรื่องบ้าน

รอบรู้เรื่องบ้าน