ใหม่! ระบบหลังคา เมทัลรูฟ  เอสซีจี รุ่น คอมฟอร์ท ลอน Snap Lock  สวยมีสไตล์ สู่ดีไซน์ที่แตกต่าง
รอบรู้เรื่องบ้าน

ใหม่! ระบบหลังคา เมทัลรูฟ เอสซีจี รุ่น คอมฟอร์ท ลอน Snap Lock สวยมีสไตล์ สู่ดีไซน์ที่แตกต่าง

40.9K

5 พฤษภาคม 2567

ใหม่! ระบบหลังคา เมทัลรูฟ เอสซีจี รุ่น คอมฟอร์ท ลอน Snap Lock 
สวยมีสไตล์ สู่ดีไซน์ที่แตกต่าง พร้อมประสิทธิภาพการป้องกันเสียง และความร้อน ที่เหนือกว่า เมทัลชีททั่วไป

        ระบบหลังคา เมทัลรูฟ เอสซีจี รุ่น คอมฟอร์ท ลอน Snap lock ด้วยรูปแบบลอนที่มีความเป็นเอกลักษณ์ เหมาะสำหรับบ้านที่อยากให้ Mood and Tone เท่, สมัยใหม่ สร้างความแตกต่างให้กับบ้านมาพร้อมโทนสีให้เจ้าของบ้านได้เลือกถึง 6 สี
        ตอบโจทย์ความสวยงามกับสไตล์หลังคาที่หลากหลาย พร้อมกับระบบครอบจาก เอสซีจี 

เทคโนโลยี NoiseTECH ช่วยป้องกันเสียงจากภายนอก

​​​​​​​
        เทคโนโลยีการเคลือบสีแบบพิเศษ NoiseTECH ช่วยลดเสียงตกกระทบจากฝนตก และเสียงสะท้อนบนหลังคาเมทัลชีทได้ถึง 18% เมื่อเปรียบเทียบกับหลังคาเมทัลชีทที่บุฉนวน

เปรียบเทียบความดังของเสียง 
ระบบหลังคา เมทัลรูฟ เอสซีจี เสียงดังน้อยกว่า หลังคาเมทัลชีท บุฉนวนกันความร้อนถึง 14 dB

        *ผลการทดสอบพบว่าระบบหลังคา เมทัลรูฟ เอสซีจี รุ่น คอมฟอร์ท ลอน Snap Lock สามารถช่วยลดเสียงสะท้อนบนหลังคาได้มากกว่าหลังคาเมทัลชัททั่วไป ที่ติดตั้งพร้อมฉนวน PE หรือ PU

เทคโนโลยี HeatTECH ช่วยป้องกันความร้อนได้มากกว่า
​​​​​​​

        ด้วยฉนวนกันความร้อน เอสซีจี ช่วยลดอุณหภูมิได้ดีกว่า 25%** เมื่อเทียบกับหลังคาเมทัลชีท ที่ติดตั้งฉนวนกันความร้อนทั่วไป และติดตั้งง่ายกับสไตล์หลังคาที่แตกต่าง

        **จากการทดสอบอัตราการไหลเข้าของความร้อน โดยจำลองบนอาคารขนาด 3.1 x 2 เมตร พื้นที่หลังคาประมาณ 15 ตารางเมตร ความชัน 15 องศา ฝ้าเพดานสูง 2.10 เมตร ซึ่งทำการเก็บข้อมูล ณ. เวลา 12.00 น. สามารถวัดความเข้มแสงแดดได้ประมาณ 984 วัตต์ต่อตารางเมตร และวัดอัตราการไหลเข้าของความร้อน ของระบบหลังคา เมทัลรูฟ เอสซีจี รุ่น คอมฟอร์ท ลอน Snap Lock ที่ติดตั้งพร้อมฉนวนกันความร้อน เอสซีจี รุ่น HeatTECH เท่ากับ 17.73 วัตต์ต่อตารางเมตร ซึ่งดีกว่าหลังคาเมทัลชีทลอนทั่วไปที่บุฉนวน PU หนา 1 นิ้ว เท่ากับ 24.67 วัตต์ต่อตารางเมตร

รายละเอียดสินค้า ระบบหลังคา เมทัลรูฟ เอสซีจีรุ่น คอมฟอร์ท ลอน Snap Lock

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าระบบหลังคาเมทัลรูฟ เอสซีจี รุ่นคอมฟอร์ท ลอน Snap Lock

บริษัท เอสซีจี รูฟฟิ่ง จำกัด ให้การรับประกันผลิตภัณฑ์แผ่นหลังคาเมทัลรูฟ เอสซีจี รุ่นคอมฟอร์ท ลอน Snap Lock สำหรับเจ้าของอาคารเมื่อมีการติดตั้ง และปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์แผ่นหลังคาเมทัลรูฟ เอสซีจี รุ่นคอมฟอร์ท ลอน Snap Lock จะไม่เป็นสนิมอันเนื่องมาจากการกัดกร่อน เป็นระยะเวลา 12 ปี นับตั้งแต่วันติดตั้งแล้วเสร็จ
2. ผลิตภัณฑ์แผ่นหลังคาเมทัลรูฟ เอสซีจี รุ่นคอมฟอร์ท ลอน Snap Lock สีจะไม่ซีดจางเกินกว่าค่าความแตกต่างของสีที่กำหนด เป็นระยะเวลา 12 ปี นับตั้งแต่วันติดตั้งแล้วเสร็จ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันสินค้าระบบหลังคาเมทัลรูฟ เอสซีจี รุ่นคอมฟอร์ท ลอน Snap Lock สัญญารับประกันฉบับนี้เป็นการรับประกัน ผลิตภัณฑ์แผ่นหลังคาเมทัลรูฟ เอสซีจี รุ่นคอมฟอร์ท ลอน Snap Lock หากได้รับการติดตั้งและบำรุงรักษาอย่างถูกต้องคาดว่าจะมีอายุการใช้งานอย่างน้อยตามกำหนดระยะเวลาการรับประกันของผลิตภัณฑ์ (นับจากวันติดตั้ง)

อย่างไรก็ตาม ข้อบกพร่องเฉพาะหรือสถานการณ์ใดๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับการระบุและแก้ไขโดยเร็ว เพื่อที่จะให้เกิดผลดีที่สุดต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ข้อบกพร่องที่เกิดจากการไม่แก้ไข อาจมีผลกระทบต่อการยกเลิกของการรับประกัน ดังหัวข้อต่อไปนี้
	1. ก่อนการติดตั้งผลิตภัณฑ์จะต้องถูกจัดเก็บให้อยู่ในสภาพแห้ง และมีอากาศถ่ายเท โดยมีหลังคาปกคลุม และไม่สัมผัสความชื้นจากดิน
	2. ไม่ทำการตัดผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องตัดหรือขัดแบบเจียระไนที่ส่งผลทำให้เกิดความร้อน
	3. หลังการติดตั้งผลิตภัณฑ์ ต้องทำความสะอาด เศษโลหะ หรือฝุ่นละอองที่ตกค้างอยู่บนผลิตภัณฑ์โดยทันที
	4. อุปกรณ์ยึดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน AS3566 คลาส 3 หรือ 4 หรือ ซึ่งเป็นวัสดุที่แนะนำโดยบริษัทฯ เท่านั้น และต้องไม่ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel)
	5. ผลิตภัณฑ์ต้องไม่อยู่ในสภาพที่มีรอยขีดข่วน ถลอก หรือถูกทับด้วยวัสดุอื่นหลังจากที่มีการส่งมอบสินค้า
	6. ความเสียหายที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน มีหัวข้อดังต่อไปนี้
		a. สัมผัสกับสารเคมี หรือ ไอระเหย หรือ ควัน หรือ ของแข็งอื่นนอกจากฝนตามธรรมชาติ
		b. มีความสกปรกในบริเวณที่ไม่ถูกฝนตามธรรมชาติชะล้าง
		c. สัมผัสดิน หรือ ฝุ่น หรือ เถ้า หรือ วัสดุที่มีความชื้น นอกจากฝนตามธรรมชาติ
		d. สัมผัส ตะกั่ว ทองแดง ถ่าน กราไฟต์ หรือเหล็กกล้าไร้สนิม หรือ ของแหลวที่ไหลมาจากบริเวณที่ทำจากวัสดุดังกล่าว
		e. มีการขังของน้ำฝน หรือมีความไม่สมบรูณ์ของการระบายน้ำ รวมถึงไอน้ำที่เกิดจากการควบแน่น
		f. ผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งอยู่อยู่ใกล้ปล่องควัน
		g. เกิดจากการสัมผัส เศษไม้สด กิ่งไม้สด หรือไม้ที่มีส่วนผสมของสารเคมี
		h. ผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งอยู่ห่างจากชายทะเลน้อยกว่า 2 กิโลเมตร
		i. ผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งอยู่ห่างจากเขตนิคมอุตสาหกรรมน้อยกว่า 2 กิโลเมตร
		j. เกิดจากพายุ หรือ ภัยธรรมชาติ 
		k. ความเสียหายที่เกิดจากการทรุดตัวหรือความไม่สมบรูณ์ของโครงสร้างอาคาร
		l. ความเสียหายหรือความเปลี่ยนแปลงของสีที่เกิดจาก ตะไคร่ หรือ เชื้อรา
		m. สนิมเล็กน้อยที่เกิดบริเวณรอยตัดตามวิธีที่ถูกต้องไม่ถือเป็นความบกพร่องของผลิตภัณฑ์
		n. การรับประกันการไม่ซีดจางของสี ตามระดับความแตกต่างของสี หรือค่า Delta E ที่ไม่เกิน 30 (Delta E Unit < 30) อ้างอิงตาม CIE Lab 2000 และ ASTMD 2244

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล

วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล หน้ากว้าง 15 ซม. ขนาด 15x300x1.2 ซม. ปีกสูง 5 ซม. สีซีเมนต์

ดูรายละเอียด

วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล

วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล หน้ากว้าง 30 ซม. ขนาด 30x300x1.2 ซม. ปีกสูง 5 ซม. สีซีเมนต์

ดูรายละเอียด

สินค้าที่คุณอาจสนใจ

วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล

วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล หน้ากว้าง 15 ซม. ขนาด 15x300x1.2 ซม. ปีกสูง 5 ซม. สีซีเมนต์

ดูรายละเอียด

วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล

วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล หน้ากว้าง 30 ซม. ขนาด 30x300x1.2 ซม. ปีกสูง 5 ซม. สีซีเมนต์

ดูรายละเอียด

บทความที่เกี่ยวข้อง

รีวิวจากคนรักบ้าน

รีวิวจากคนรักบ้าน

สไตล์บ้าน

สไตล์บ้าน

รอบรู้เรื่องบ้าน

รอบรู้เรื่องบ้าน

รีวิวจากคนรักบ้าน

รีวิวจากคนรักบ้าน