5 หลักฮวงจุ้ย “บ้านมงคล” เพื่อเสริมความมั่งคั่ง ตั้งแต่สร้างบ้าน
เคล็ดลับน่ารู้

5 หลักฮวงจุ้ย “บ้านมงคล” เพื่อเสริมความมั่งคั่ง ตั้งแต่สร้างบ้าน

26.8K

5 พฤษภาคม 2567

5 หลักฮวงจุ้ย “บ้านมงคล” เพื่อเสริมความมั่งคั่ง ตั้งแต่สร้างบ้าน

pic1.jpg

        เราล้วนใช้เวลาเกินครึ่งหนึ่งของชีวิตอาศัยอยู่ใน “บ้าน” และบ้านคือสถานที่แห่งความภาคภูมิใจ ที่เรามีโอกาสสร้างได้ เพียงไม่กี่ครั้งในหนึ่งชีวิต บ้านจึงเป็นพื้นที่ที่เราต้องพิถีพิถันตั้งแต่เริ่มสร้าง เพื่อให้ได้บ้านที่อยู่สบายที่สุด และเหมาะสมกับการ ใช้ชีวิตของเรามากที่สุด

        ดังนั้น การสร้างบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ถือเป็นศาสตร์การสร้างสมดุลการเคลื่อนที่ของลมและน้ำ ซึ่งเป็นพลังงานของ ธรรมชาติ โดยการกำหนดที่ตั้งและทิศทางให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดความมงคล เสริมความมั่งคั่ง ร่ำรวย และสุขภาพอันแข็งแรง สมบูรณ์ให้กับเจ้าของบ้าน และผู้อยู่อาศัยได้อีกด้วย 

pic2.jpg

        “ฮวงจุ้ยบ้านมงคล” จึงเป็นสิ่งที่เจ้าของบ้านไม่ควรมองข้าม ตั้งแต่เริ่มวางแผนสร้างบ้าน เพื่อป้องกันปัญหาการตามรื้อ ตามแก้ให้ตรงฮวงจุ้ยในภายหลัง

หลักการออกแบบบ้านตามหลักฮวงจุ้ย

1. บ้านต้องโปร่ง โล่ง เพื่อรับลม รับทรัพย์เข้าบ้าน

        การออกแบบตัวบ้านจะต้องมีความโปร่ง โล่งสบาย จะทำให้เกิดการหมุนเวียนของลม และอากาศภายในบ้านมีการไหลเวียน ดังนั้น การวางตำแหน่งของประตูหน้าต่าง จึงถือเป็นหลักสำคัญของฮวงจุ้ยบ้านมงคล เพื่อเปิดรับลมที่จะนำพาพลังงานที่ดีเข้ามาในบ้าน ทำให้เจ้าของบ้านอยู่สบาย สุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีสุขภาพจิตใจที่ดี ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้เกิดความมั่งคั่งตามมา

pic3.jpg

2. บ้านต้องมีแสงสว่าง เพื่อดึงดูดพลังงานที่ดีเข้าบ้าน และช่วยขับไล่พลังงานลบ

        การออกแบบบ้านให้ได้รับแสงสว่างที่พอดีในช่วงเวลากลางวัน โดยเฉพาะแสงธรรมชาติ นอกจากช่วยประหยัดพลังงานให้กับบ้านแล้ว ยังสร้างพลังงานที่ดี ทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกสดชื่น และเกิดความคิดดีๆ ในการดำเนินชีวิต
        และที่สำคัญในเวลากลางคืน ควรติดไฟเพื่อให้มีแสงสว่าง ช่วยขจัดความอึมครึม และพลังงานที่ไม่ดี รวมทั้งป้องกันภัยอันตรายจากสัตว์มีพิษหรือผู้ไม่หวังดี ไม่ให้เข้าสู่บ้าน

pic4.jpg

3. รั้วบ้านจะต้องสูงพอดี เพื่อเป็นเกราะคุ้มภัย

        ตามหลักฮวงจุ้ยที่ดีนั้นรั้วบ้านควรมีความสูงที่พอเหมาะ ไม่สูงเกินไป เพื่อให้มีลมและพลังงานหมุนเวียน เข้ามาในตัวบ้านได้อย่างสะดวก รวมถึงหลีกเลี่ยงการนำเหล็กปลายแหลมหันเข้ามาในตัวบ้าน เพราะจะเป็นสัญลักษณ์ของอุปสรรคและการทิ่มแทง

pic5.jpg

4. การเคลื่อนไหวของสายน้ำ เสริมความมั่งคั่ง

        บ้านมงคลควรมีการเคลื่อนไหวของน้ำ อาจเป็นบ่อน้ำขนาดเล็ก น้ำพุ หรือน้ำตกที่วางไว้ทางทิศตะวันออก ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงใต้ หรือทิศเหนือ เพื่อนำพาความโชคดี และความมั่งคั่งเข้าสู่บ้านและสร้างพลังงานน้ำ ให้ไหลเวียน จะทำให้อากาศในบ้านก็จะเคลื่อนตาม การไหลเหวียนอากาศจึงดีตามไปด้วย