Active AIRflow™ System นวัตกรรมเพื่อบ้านอยู่สบายในทุกช่วงเวลา
รอบรู้เรื่องบ้าน

Active AIRflow™ System นวัตกรรมเพื่อบ้านอยู่สบายในทุกช่วงเวลา

13.4K

20 พฤษภาคม 2567

Active AIRflow™ System นวัตกรรมเพื่อบ้านอยู่สบายในทุกช่วงเวลา

"นวัตกรรมการถ่ายเทอากาศและระบายความร้อนออกจากตัวบ้านและโถงหลังคา Active AIRflow™ System ที่ช่วยระบายอากาศและความร้อนออกจากตัวบ้านได้อย่างรวดเร็ว ทำให้รู้สึกปลอดโปร่งตลอดเวลาที่อยู่ในบ้าน ลดการสะสมเชื้อโรคและความอับชื้นภายในบ้าน รวมทั้งลดความเสี่ยงในการเกิดอาการภูมิแพ้"

       ด้วยสภาวะอากาศของประเทศไทยที่ร้อนมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงวิถีชีวิตคนเมืองส่วนใหญ่ที่ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ทำให้บ้านถูกปิดไว้ตลอดทั้งวัน เกิดการสะสมความร้อน อากาศภายในบ้านไม่ถ่ายเท เป็นสาเหตุหนึ่งในการกระตุ้นให้บ้านเกิดการสะสมแบคทีเรียโดยไม่รู้ตัว และเมื่อเรากลับเข้ามาในบ้านช่วงเย็นก็จะรู้สึกร้อนและอบอ้าว

       SCG จึงได้คิดค้นนวัตกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพอากาศและการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ด้วย Active AIRflow™ System นวัตกรรมการถ่ายเทอากาศและระบายความร้อนออกจากตัวบ้านและโถงหลังคา เร่งกลไกการระบายอากาศและความร้อนออกจากตัวบ้านได้อย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างคุณภาพอากาศที่ดีและความสบายในการอยู่อาศัย ด้วยการให้อากาศภายนอกไหลเวียนเข้าสู่ตัวบ้านผ่าน “ช่องระบายอากาศติดผนัง” (Intake Grille) และดึงความร้อนจากภายในตัวบ้านขึ้นสู่โถงใต้หลังคาด้วย “ระบบระบายอากาศฝ้าเพดาน” (Ceiling Ventilator) และระบายออกสู่นอกตัวบ้านผ่าน “ระบบระบายความร้อนในโถงหลังคา” (Solar Roof Tile Ventilator) โดย Active AIRflowTM System จะมีให้เลือก 2 รุ่น ได้แก่ รุ่น Smart และ รุ่น Premium โดยรุ่น Smart ซึ่งจะใช้การควบคุมและติดตามผลของระบบผ่านหน้าจอแสดงผลที่ติดตั้งภายในบ้าน และรุ่น Premium ซึ่งใช้การควบคุมและประมวลผลการทำงานของระบบผ่าน Smart Mobile Application และใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดไว้บนหลังคา ในเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ กล่องประมวลผลอัจฉริยะ Smart Control Box จะเปลี่ยนมาใช้ไฟบ้านอัตโนมัติ

ภาพ: การทำงานของ Active AIRflow™ System รุ่น Premium 

ภาพ: Active AIRflow™ System รุ่น Premium ใช้พลังงานจาก Solar Cell เป็นพลังงานหลักในการทำงาน 

ภาพ: หากไม่มีแสงอาทิตย์ Smart Control Box จะประมวลผลการทำงานอัตโนมัติ และเปลี่ยนมาใช้ไฟบ้านแทน

ภาพ: Active AIRflow™ System รุ่น Premium แสดงการทำงานของระบบให้เห็นได้อย่างชัดเจนผ่าน Smart Mobile Application

       Active AIRflow™ System จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อเลือกใช้วัสดุก่อสร้างบ้านที่เหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย ได้แก่ การใช้ผนังอิฐมวลเบา และการติดตั้งฉนวนใยแก้วกันความร้อนบนฝ้าเพดาน (Low Thermal Bridge Ceiling System) เพื่อสร้างกลไกการหน่วงนำความร้อนเข้าสู่ภายในตัวบ้าน พร้อมทั้งการออกแบบ Green Landscape เพื่อเพิ่มความร่มรื่นรอบตัวบ้าน

ภาพ: เลือกใช้ผนังอิฐมวลเบาและติดตั้งฉนวนใยแก้วกันความร้อนบนฝ้าเพดาน จะทำให้ Active AIRflow™ System ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

       จากการทำงานร่วมกันขององค์ประกอบทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้ จะทำให้บ้านมีอากาศถ่ายเทตลอดเวลาแม้จะปิดบ้านไว้ตลอดทั้งวัน ภายในบ้านไม่อบอ้าวหรืออับชื้น ผู้อยู่อาศัยจะรู้สึกปลอดโปร่ง ช่วยลดการสะสมเชื้อโรคและอากาศเสียในบ้าน ลดความเสี่ยงในการเกิดภูมิแพ้ และจากอุณหภูมิห้องที่เย็นเร็วขึ้น จึงช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศได้ถึง 16-20% (จากการทำ Energy Simulation จากแบบบ้านจริง ทั้งนี้ผลที่ได้อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับรูปแบบและทิศทางของบ้าน)

แท็กที่เกี่ยวข้อง