Active AIRflow™ System ลดปัญหาบ้านร้อนชื้นฤดูฝนอย่างไร ?
รอบรู้เรื่องบ้าน

Active AIRflow™ System ลดปัญหาบ้านร้อนชื้นฤดูฝนอย่างไร ?

2.9K

25 พฤษภาคม 2567

Active AIRflow™ System ลดปัญหาบ้านร้อนชื้นฤดูฝนอย่างไร ?

       เมื่อพูดถึงวิธีทำให้บ้านเย็นหรือแก้การปัญหาบ้านร้อนนั้น เป็นที่ทราบกันดีว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการลดความร้อนในบ้านก็คือ “อัตราการระบายอากาศที่เพียงพอ” ดังนั้น ระบบที่ช่วยเร่งอัตราการระบายอากาศในบ้านอย่าง Active AIRflowTM System ดูจะมีบทบาทอย่างมากที่จะทำให้บ้านเย็นขึ้นในฤดูร้อน แต่สำหรับฤดูฝน ระบบ Active AIRflowTM System ก็มีส่วนช่วยสร้างสภาวะอยู่สบายในบ้านได้ด้วยเช่นกัน

       เนื่องจากในฤดูฝน เจ้าของบ้านส่วนใหญ่มักปิดหน้าต่างมิดชิดเพื่อกันฝนสาด แต่ก็ต้องแลกมากับบรรยากาศในบ้านที่อบอ้าว ยิ่งถ้าสมาชิกทุกคนออกไปทำธุระนอกบ้านเป็นประจำ บ้านก็อาจถูกปิดไว้ทั้งวันจึงมีโอกาสที่ความชื้นจะถูกสะสมจนเกิดกลิ่นอับและเชื้อราได้ง่าย ทั้งนี้ บ้านที่ติดตั้งระบบ Active AIRflowTM System จะมีอัตราการระบายอากาศอยู่ในระดับที่เหมาะสมตลอด ซึ่งมีผลให้ความชื้นถูกถ่ายเทออกไปเสมอไม่ว่าบ้านจะปิดหรือเปิดอยู่ก็ตาม ดังนั้น ความอบอ้าวอับชื้นภายในบ้านที่เกิดขึ้นในฤดูฝนย่อมมีน้อยกว่าบ้านทั่วไปที่ไม่ได้ติดตั้งระบบ Active AIRflowTM System

แท็กที่เกี่ยวข้อง