SCG Air Scrubber เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนของผู้ประกอบการ และเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในอาคารให้ดีขึ้น
รอบรู้เรื่องบ้าน

SCG Air Scrubber เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนของผู้ประกอบการ และเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในอาคารให้ดีขึ้น

2.5K

18 พฤษภาคม 2567

SCG Air Scrubber เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนของผู้ประกอบการ และเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในอาคารให้ดีขึ้น 

        เมื่อสภาวะอากาศปัจจุบันเต็มไปด้วยฝุ่นควัน และมลพิษมากมายที่เรามองไม่เห็น “อากาศสะอาดบริสุทธิ์” เปรียบเสมือนปัจจัยที่ 5 ของคนที่อาศัยอยู่ภายในเมืองเมืองใหญ่ทั่วโลก ถึงแม้ว่าการจัดการอากาศภายนอกอาคารอาจมีปัจจัยที่ควบคุมได้ยาก แต่อากาศภายในอาคารนั้น เราสามารถเป็นผู้กำหนดเองได้ หากตึกไหนที่มีระบบการจัดการอากาศที่ดี สามารถมอบอากาศบริสุทธิ์ให้ผู้กับบริโภคได้ ย่อมได้เปรียบกว่าในการแข่งขันทางธุรกิจ เทรนด์ธุรกิจในปัจจุบันจึงเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality) หรือ อากาศที่ไหลเวียนในภายในอาคารให้ดียิ่งขึ้น สำหรับเจ้าของอาคาร หรือ ฝ่ายวิศวกรรมอาคาร จึงมีความจำเป็นที่จะต้อง มองหาโซลูชัน เพื่อดูแลควบคุมมลพิษที่ลอยปะปนในอากาศ เพราะจะส่งผลโดยตรงกับสุขภาพของทุก ๆ คนที่อยู่ในอาคาร และต้องคุ้มค่าที่สุด

SCG Air Scrubber ระบบบำบัดอากาศเสีย พร้อมลดภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศ

        SCG Air Scrubber เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก SCG ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบปรับอากาศและระบายอากาศภายในอาคาร (HVAC System) ด้วยระบบบำบัดอากาศเสีย โดยเฉพาะกลุ่มก๊าซที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง พร้อมลดภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศ ช่วยให้อากาศภายในอาคารสะอาด และประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น (ออกแบบตามข้อกำหนด IAQP มาตรฐาน ASHRAE 62.1) ตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของอาคาร หรือ เจ้าหน้าที่บริหารจัดการอาคาร ทั้งอาคารสร้างใหม่ หรือ อาคารเก่าที่กำลังปรับปรุง ด้วยคุณสมบัติหลักที่น่าสนใจ คือ

ลดมลพิษในอากาศ
  • ลดมลพิษในอากาศ (Reducing Air Pollution) บำบัดอากาศภายในอาคารให้สะอาด (เทียบเท่าหรือดีกว่าภายนอก) ด้วยเทคโนโลยี SCG Air Scrubber ผ่านนวัตกรรมที่สามารถดูดซับสารพิษกลุ่มก๊าซได้มากกว่า 30 ชนิด เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs), ฟอร์มัลดิไฮด์ (HCHO), คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), หรือเรดอน ช่วยให้สุขภาวะของคนที่ทำงานหรือใช้ชีวิตในอาคารนั้น ๆ ดีขึ้น ซึ่งในระบบปรับอากาศแบบทั่วไปใช้วิธีการระบายอากาศเพียงอย่างเดียว (Ventilation Only)
ลดการนำเข้าอากาศจากภายนอก
  • ลดการนำเข้าอากาศจากภายนอก (Reducing Outdoor Air Intake) คำนวณปริมาณอากาศด้วยระบบอัจฉริยะ (AI) ลดการดึงอากาศจากภายนอกเข้ามา (ทำให้รับมลพิษภายนอกได้น้อยลง เช่น ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5) ช่วยรักษาความดันอากาศในอาคารให้เป็นบวกอยู่เสมอ (Positive Building Pressure) ลดภาระการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ ทำให้ช่วยประหยัดพลังงานลงได้ 20-30% เมื่อเทียบกับระบบปรับอากาศของอาคารแบบทั่วไป ช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า และค่าไฟในการทำความเย็นซึ่งมักมีสัดส่วนที่สูงที่สุดในค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของอาคารทั่วไป
ทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ
  • ทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ (Automatic Self-Cleaning) ระบบถูกออกแบบให้สามารถใช้งานฟิลเตอร์ดูดซับมลพิษได้สูงสุด 2 ปี โดยไม่ต้องเปลี่ยนชุดฟิลเตอร์ โดยระบบสามารถทำความสะอาดตัวเองด้วยโหมดการทำงาน Regenerating อัตโนมัติ โดยใช้ความร้อนต่ำ (Heater) เพื่อระบายมลพิษที่ระบบดูดซับไว้ในช่วงเวลาทำงานออกสู่ภายนอกอาคารในช่วงเวลากลางคืน หรือช่วงที่อาคารปิดการทำการ เตรียมพร้อมระบบให้ใช้งานใหม่อย่างมีประสิทธิภาพได้ในวันถัดไป ลดปัญหาการเปลี่ยนฟิลเตอร์บ่อย ๆ ในช่วงปีแรก ซึ่งไม่มีในระบบปรับอากาศแบบทั่วไป ที่สามารถระบายอากาศได้อย่างเดียว (Ventilation Only)
ติดตามและรายงานผลอัตโนมัติ
  • ติดตามและรายงานผลอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์จะทำการสื่อสารกับเซนเซอร์ของอุปกรณ์ในระบบตลอดเวลา เพื่อบันทึก รายงานผล และสั่งการโดยตรงกับเครื่องบำบัดอากาศ และรายงานผลคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) ควบคุมการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ ผ่านระบบ Cloud ไปยังผู้ดูแลอาคาร

        จะเห็นได้ว่าการติดตั้งระบบ SCG Air Scrubber นอกจากจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการอาคารแล้ว ยังมีประโยชน์โดยตรงต่อผู้ประกอบการหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร เพราะจะสามารถช่วยลดต้นทุน ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายรายเดือน รายปี ในส่วนของระบบปรับและระบายอากาศลงได้อีกจำนวนมาก ซึ่งหมายถึงธุรกิจของคุณจะสามารถถึงจุดคุ้มทุนเร็วขึ้นในระยะเวลา 0-3 ปี สำหรับอาคารก่อสร้างใหม่ และประมาณ 3-5 ปี สำหรับอาคารปัจจุบัน อีกทั้งยังช่วยให้อาคาร ได้คะแนนมาตรฐานอาคารสีเขียว (LEED Certified), มาตรฐานอาคารสุขภาวะ (WELL Certified) สูงขึ้น โดยไม่ทำให้ต้นทุนในการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารเพิ่มขึ้น (เปรียบเทียบกับขั้นตอนการขอคะแนนในหัวข้อเดียวกัน) อันจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงาน สุขภาวะ ของพนักงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร และ ผู้ที่ใช้ชีวิตภายในอาคารนั้นสูงขึ้นตามไปด้วย จนถือเป็น HVAC Industrial Game Changer ที่ได้รับรางวัล ASHRAE Innovation award product of the year ในปี 2019

        ล่าสุด SCG Air Scrubber ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 9 นวัตกรรมที่มีความโดดเด่นในสาขา Smart Heat & Air จาก The Clean Fight 2020 นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานวิจัยและพัฒนาพลังงานแห่งรัฐนิวยอร์ค New York State Energy Research & Development (NYSERDA)

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SCG Air Scrubber อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.scgbuildingmaterials.com/th/b2b/smart-building-solution/productinfo-energywell