SCG Wireless Monitoring นวัตกรรมบริหารอาคารอัจฉริยะ
รอบรู้เรื่องบ้าน

SCG Wireless Monitoring นวัตกรรมบริหารอาคารอัจฉริยะ

1.6K

27 พฤษภาคม 2567

SCG Wireless Monitoring : นวัตกรรมบริหารอาคารอัจฉริยะที่ช่วยให้มนุษย์สื่อสารกับอาคารได้อย่างเข้าใจและง่ายมากขึ้น 

        ทุกวันนี้ ในยุคที่มนุษย์เราสามารถสื่อสารถึงกันได้อย่างง่ายดาย แม้แต่ “มนุษย์” กับ “อาคาร” ก็สามารถสื่อสารถึงกันได้อย่างเข้าใจ และง่ายมากขึ้น ผ่านระบบที่มีชื่อว่า SCG Wireless Monitoring นวัตกรรมเพื่อการบริหารอาคารจาก SCG Smart Building Solution ที่มีประโยชน์โดยตรงกับทั้งเจ้าหน้าที่บริหารงาน และ วิศวกรผู้ดูแลอาคาร เพราะจะทำหน้าที่คอยติดตามสถานะของอุปกรณ์และเครื่องจักรผ่านการตรวจจับสัญญาณแรงสั่นสะเทือนแบบบีบอัด (Compressive Sensing) ตลอดจนตรวจสอบความผิดปกติต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบต่างๆ ในอาคารด้วยเซนเซอร์ประเภทต่างๆ ทำหน้าที่ส่งข้อมูล เพื่อประมวลผลและรายงานผลให้ผู้ควบคุมอาคารได้ทราบก่อนที่ความเสียหายจะเกิดขึ้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะเก็บข้อมูลไว้บนระบบคลาวด์ (Cloud System) เปรียบเสมือนมีเจ้าหน้าที่ตัวจิ๋ว คอยตรวจตราและแฝงตัวอยู่ ใกล้ชิดกับระบบต่าง ๆ ภายในอาคารของเรา  

เทคโนโลยีเพื่อการบริหารอาคาร

        หัวใจสำคัญของการทำงานของระบบตรวจจับและส่งข้อมูลไร้สายประสิทธิภาพสูง หรือ SCG Wireless Monitoring อยู่ที่ระบบประมวลผลอัจฉริยะ (Edge-Al) ที่ทำหน้าที่เป็นสมองกล วิเคราะห์ข้อมูลสัญญาณต่าง ๆ ผ่านจุดรับสัญญาณของอุปกรณ์ ที่มีระบบอัลกอริทึ่ม หรือ โครงข่ายเลียนแบบระบบประสาทของมนุษย์ จากเซนเซอร์ที่มีอยู่ตามจุดต่าง ๆ ทั่วอาคาร ยกตัวอย่างเช่น

•    เซนเซอร์ตรวจวัดค่าเสียงอัจฉริยะ (Edge-Al Sound Sensor) : ตรวจสอบเสียงที่ผิดปกติของอุปกรณ์ต่าง ๆ 
•    เซนเซอร์ตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Edge-Al Vibration Sensor) : ตรวจสอบแรงสั่นสะเทือนที่ผิดปกติ ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในอาคาร และ กลางแจ้ง 
•    เซนเซอร์ตรวจวัดน้ำรั่วซึม (Water Leak Sensor) : ช่วยเตือนเมื่อมีปริมาณน้ำสะสมในฐานจอดลิฟต์, น้ำล้นในเครื่องปรับอากาศ หรือ ระดับน้ำล้นในบ่อเกรอะ
•    เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว (Motion Sensor) : ใช้เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวจากสิ่งรบกวน, มีผู้สงสัยบุกรุก, เช่น ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องเก็บอุปกรณ์สำคัญต่าง ๆ, พื้นที่เข้าออกอาคาร
•    เซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ (Temperature Sensor) : ใช้ตรวจสอบอุปกรณ์ที่มีความไวต่ออุณหภูมิ เช่น ความผิดปกติของผิวท่อประปาด้านนอก, การระบายลมของระบบปรับอากาศ, ห้องเย็น ระบบแลกเปลี่ยนความร้อน
•    เซนเซอร์ตรวจวัดความเข้มแสง (Light Sensor) : ตรวจจับปริมาณแสงในห้องต่าง ๆ, ตรวจตราอายุการใช้งานของโคมไฟ

        นอกจากเซนเซอร์ข้างต้นแล้ว ยังมีระบบตรวจจับอื่น ๆ เช่น เซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น (Temperature and Humidity Sensor), เซนเซอร์แบบ Dry Contact (สำหรับตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ระบบอะนาล็อค เช่น สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้), หรือ ชุดรับส่งข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อกับเซนเซอร์เดิมที่มีอยู่ (485 Transceiver) ซึ่งเซนเซอร์และอุปกรณ์ทั้งหมดจะทำงานร่วมกับระบบ AI ในการเชื่อมการสื่อสารระหว่าง อาคาร และ มนุษย์ ช่วยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอาคาร หรือ วิศวกรที่ดูแลระบบอาคาร เข้าใจถึงความผิดปกติของอาคารที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และเข้าแก้ไขได้ทันท่วงที ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ ลดต้นทุนการใช้แรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายบริหารอาคาร และควบคุมค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ไม่จำเป็นและงานซ่อมบำรุงขนาดใหญ่ลงได้

สนใจรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมของ SCG Wireless Monitoring จาก SCG Smart Building Solution อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.scgbuildingmaterials.com/th/b2b/smart-building-solution/productinfo-intell#intell

แท็กที่เกี่ยวข้อง