ฝ้าโพรเทคชั่น

ช่วยระบายความร้อนจากโถงหลังคา บ้านเย็นขึ้น

ฝ้าสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่น ระบายอากาศ โพรเทคชั่น บ้านเย็น มั่นใจมีตาข่ายไฟเบอร์กลาสสำเร็จรูป ช่วยป้องกันแมลง
Icon_play