Floor

กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น เอสซีจี รุ่น ยูวีที ลายบราวน์ เคฟ 40x40x3.5 ซม.

รุ่น : กระเบื้องปูพื้น รุ่น ยูวีที 40x40x3.5 ซม.

ขนาด : 40 ซม. X 40 ซม. X 3.5 ซม.

Selected

กระเบื้องปูพื้นที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่"Ultimate virtual technology" เพื่อให้เกิดสินค้าที่มีจุดเด่นที่แตกต่าง คือสร้างสีสัน ลวดลายลงบนกระเบื้องคอนกรีตได้สมจริง ทั้งในด้านพื้นผิวและสีสันที่สวยงามดุจหินธรรมชาติรังสรรค์ ขนาด 40x40x3.5 ซม. ผ่านกระบวนการผลิตมาตรฐานเอสซีจี เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่แข็งแรงตลอดอายุการใช้งาน

กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น เอสซีจี รุ่น ยูวีที ขนาด 40x40x3.5 ซม. น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น การใช้งาน 6.25 แผ่น/ตรม.

คุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ขอการรับรอง ภายใต้ฉลาก SCG Green Choice
• ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และยืดอายุการใช้งาน (Circularity) โดย ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิต อย่างน้อย 50%

วันที่ได้รับการรับรอง 30/09/2019
วันที่สิ้นสุดการรับรอง30/09/2025

สินค้าสามารถทำคะแนนอาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED หรือ TREES และ/หรือ อาคารเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีตามมาตรฐาน WELL ได้
🗸 มาตรฐาน LEED
🗸 มาตรฐานTREES


หัวข้อที่สามารถทำคะแนนอาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED หรือ TREES และ/หรือ อาคารเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีตามมาตรฐาน WELL ได้
• ปรากฎการณ์เกาะความร้อน (Heat Island Effect) เฉพาะรุ่นที่ SRI > 33 หรือ Open Grid > 50%
• ปรากฎการณ์น้ำไหลล้นในโครงการ (Stromwater)* เฉพาะ Porous Block
• มีส่วนประกอบจากวัสดุในประเทศ (Regional Material)

สินค้าที่คุณอาจสนใจ

ดูทั้งหมด

กระเบื้องหลังคาเซรามิก รุ่นเซลิกา เคิร์ฟ

กระเบื้องหลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่นเซลิกา เคิร์ฟ สีวู๊ดเดน บราวน์

ดูรายละเอียด

กระเบื้องหลังคาเซรามิค รุ่นเอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

กระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค สีกรีน เพริดอท

ดูรายละเอียด

พื้นสมาร์ทบอร์ด

พื้นสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นขอบเรียบ ขนาด 120x240x1.5 สีซีเมนต์

ดูรายละเอียด